top of page

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken


Ook dit jaar kan je weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.


Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt je kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan jouw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen.


Eenmalige verhoging

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kan je eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee.


Dure studie

Als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De kosten moeten dan minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud. Het geld moet aantoonbaar aan een dure studie worden besteed.


Let op! Jouw kind heeft niet eerder gebruikgemaakt van een 'verhoogde vrijstelling'.


Eigen woning

Schenk je ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan bedraagt de vrijstelling in 2022 € 106.671. De vrijstelling geldt ook als met de schenking de hypotheek wordt afgelost of het recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt afgekocht. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook nu telt de dag van de 40ste verjaardag nog mee.


Let op! Wil je gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Maar heb jij of je partner al een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan heb je soms nog recht op een deel van de vrijstelling.


Schenken aan anderen

Schenk je aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274.


Je schenkt meer, wat dan?

Schenk je je kinderen een bedrag van meer dan € 5.677 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen? Dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 130.425. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 130.425 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 130.425 en 40% over het meerdere.


Comentários


bottom of page