top of page

Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto


Voor bestelauto’s bestaat een aantal fiscale voordelen. Jouw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW de auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang.


Fiscale voordelen

De fiscale voordelen voor een bestelauto bestaan voor ondernemers uit een lagere wegenbelasting en het niet verschuldigd zijn van BPM bij aanschaf van een bestelauto. Voor deze voordelen is wel vereist dat de bestelauto voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Daarnaast komt een investering in een bestelauto in beginsel in aanmerking voor de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen.


Inrichtingseisen

Een auto wordt fiscaal alleen als bestelauto aangemerkt als deze voldoet aan bepaalde inrichtingseisen. Deze eisen verschillen per type bestelauto en zijn voor een bestelauto met een verhoogd dak bijvoorbeeld anders dan voor een bestelauto met een open laadbak.


Eisen luisteren zeer nauw

Uit een eerdere gerechtelijke uitspraak van de rechtbank Noord-Holland wordt duidelijk dat de eisen zeer nauw luisteren. In de betreffende zaak bevond de laadbak van een bestelauto zich net niet ver genoeg vóór de achteras. Het verschil bedroeg slechts 4 centimeter, maar was voldoende om de auto niet als bestelauto maar als personenauto aan te merken.


Let op! Dat de RDW voor de bestelauto wel een grijs kenteken had afgegeven, deed niet ter zake. Evenmin dat de autohandelaar bij wie de auto nieuw was aangeschaft, geen BPM voor de auto had afgedragen.


Dure grap

Dat de auto niet aan de fiscale eisen voor een bestelauto voldeed, betekende dat de naheffing wegenbelasting inclusief 100% boete in stand bleef. Dit was een dure grap van in totaal € 3.862 voor de eigenaar.


Tip: de rechter was van mening dat de eigenaar bij twijfel zelf alles in het werk moet stellen om te achterhalen of een bestelauto ook aan de fiscale eisen voldoet, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de Belastingdienst. De RDW is niet bevoegd om hierover te beslissen, dus diens oordeel is niet van belang.


Comments


bottom of page