top of page

Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)


Als jouw voormalige eigen woning leegstaat in afwachting van verkoop, kan je onder voorwaarden de hypotheekrente in aftrek blijven brengen. Dit kan niet als je iemand in de woning laat verblijven, behalve als deze persoon als kraakwacht wordt aangemerkt.


Voorwaarden renteaftrek

Voor een eigen woning die leegstaat blijft het recht op aftrek hypotheekrente bestaan als je aannemelijk kan maken dat de woning bestemd is voor verkoop. Je kan de rente dan blijven aftrekken als de woning in één van de drie voorafgaande jaren nog door jou werd gebruikt als hoofdverblijf.


Voorbeeld | Je verhuist in juli 2019 naar een nieuwe eigen woning. De oude eigen woning staat leeg en te koop. Je mag de hypotheekrente met betrekking tot deze oude eigen woning blijven aftrekken in 2019, 2020, 2021 en 2022.


Tip: als je aan alle overige voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek voldoet, kan je naast de hypotheekrente op de oude eigen woning, ook de hypotheekrente op de nieuwe eigen woning in aftrek brengen.


Kraakwacht als uitzondering

Voorwaarde voor renteaftrek voor de oude eigen woning is dat deze niet bewoond is. Hierop geldt een uitzondering als de oude eigen woning bewoond wordt door iemand die wordt aangemerkt als een kraakwacht.


Wanneer is sprake van een kraakwacht?

Niet elke situatie kan worden aangemerkt als kraakwachtsituatie. Uit de rechtspraak komt naar voren dat bij kraakwachtsituaties doorgaans met een derde overeengekomen moet zijn dat die derde de zorg zal dragen dat de woning niet wordt gekraakt. Deze derde hoeft, behalve mogelijk een beperkte bijdrage in de energiekosten, geen vergoeding te betalen voor het verblijf in de woning. Ook moet de kraakwacht de woning verlaten zodra de eigenaar dat noodzakelijk acht.


Let op! Als je je woning verhuurt, is er in principe geen sprake van een kraakwachtsituatie.


Zorg voor schriftelijke vastlegging

Het gebeurt regelmatig dat de eigenaar van een woning gedoogt dat iemand in zijn te koop staande woning verblijft. In veel gevallen betreft dit een familielid of kennis. Om renteaftrek voor de woning te behouden wordt dan getracht deze persoon als kraakwacht te laten kwalificeren. In de rechtspraak wordt dit niet altijd geaccepteerd, omdat niet aan de hiervoor beschreven voorwaarden is voldaan. Bovendien ontbreekt vaak een, in de rechtspraak noodzakelijk geachte, kraakwachtovereenkomst. Zorg daarom altijd vooraf voor een schriftelijk gesloten kraakwachtovereenkomst met daarin de voor kraakwacht kenmerkende voorwaarden.


Comments


bottom of page