Speel in op aftrekbeperking box 1


De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kan je een verlaging van de tarieven tegemoetzien.


Het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 68.507, gaat in 2021 omlaag: van 37,35% naar 37,1%. Over het deel van je inkomen boven € 68.507 betaal je in de tweede schijf 49,5%. Dit blijft volgend jaar ongewijzigd.


Volgend jaar minder voordeel Hier staat tegenover dat aftrekposten volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt vooral als jouw inkomen meer dan € 68.507 bedraagt en je aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kan aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 46%. In 2021 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 43%. Het maximum aftrekpercentage wordt voor het overgrote deel van de aftrekposten verder afgebouwd naar 37,05% in 2023.


Tip: je kan hierop inspelen door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Een gift van bijvoorbeeld € 10.000 aan een ANBI levert je tegen het maximumtarief nu in beginsel nog een maximaal fiscaal voordeel op van € 4.600. In 2023 levert dezelfde gift je nog maar een maximaal voordeel op van € 3.705.


Behalve aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk is het verstandig deze aftrekposten naar voren te halen.