top of page

Spreid de jubelton over 2022 en 2023


De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de jubelton, wordt afgeschaft. Als je in 2022 nog in actie komt, kan je de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.


Jubelton

Ouders kunnen bijvoorbeeld aan hun kinderen via de jubelton in 2022 nog een belastingvrije schenking doen. De vrijstelling geldt overigens ook voor derden. Je kan deze schenking dus aan een willekeurig persoon doen. Er zijn echter wel voorwaarden. Zo moet de jubelton gebruikt worden om:

  • een eigen woning te kopen of te verbouwen;

  • de hypotheek of restschulden van de eigen woning af te lossen;

  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.

Een lager bedrag in 2023

De jubelton bedraagt nu nog € 106.671, maar wordt in 2023 beperkt tot een bedrag van € 28.947. Per 2024 verdwijnt de jubelton helemaal.


Spreid de jubelton

Wil je nog optimaal profiteren van de fiscale vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning? Doe dit dan vóór 1 januari 2023. Je hoeft dan niet meteen in 2022 al het volledige bedrag te schenken om optimaal te profiteren. Een schenking van € 1 in 2022 is al voldoende. Je kan het restant schenken in 2023.


Let op! Je moet wel zowel in 2022 als in 2023 voldoen aan alle voorwaarden voor de jubelton. Daarnaast moet je ook zowel in 2022 als in 2023 de vrijstelling voor de jubelton aanvragen in de aangifte schenkbelasting voor 2022 en 2023.


Tip: schenk je in 2022 nog niet het gehele bedrag van de jubelton, dan kan je dus in 2023 het restant van de jubelton schenken. Daarnaast is in 2023 ook nog gebruik te maken van de jaarlijkse reguliere vrijstelling voor 2023 (€ 6.035 voor een schenking van ouders aan kinderen en € 2.418 voor een schenking aan anderen).


Voorwaarden

Voor de jubelton geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, moet de jubelton gebruikt worden voor de eigen woning en moet je via schriftelijke bewijzen kunnen aantonen dat de schenking is betaald. Een schenking op papier voldoet dus niet.


Tip: controleer goed of je voldoet aan alle voorwaarden. Onze relatiebeheerders kunnen daarbij van dienst zijn. Daarmee voorkom je dat de vrijstelling onverwacht toch niet van toepassing is.


Besteden schenking tot en met 2024

Een voorwaarde voor de jubelton is dat de schenking voor de eigen woning wordt gebruikt. De ontvanger heeft daar enige tijd voor. Als je in 2022 schenkt, kan de ontvanger de schenking nog tot uiterlijk 2024 besteden aan de eigen woning. Dit geldt ook voor een eventuele aanvullende schenking in 2023.


Let op! Deze plannen moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.


Comments


bottom of page