top of page

Stuur de hoogte van je winst over het jaar


Het lage tarief van de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar naar 15%. Bovendien betaal je dit tarief dan over de eerste € 245.000. Nu betaal je nog 16,5% over de eerste € 200.000. Wellicht kan je de hoogte van de winst van je bv nog wat beïnvloeden, zodat je maximaal van het lagere tarief profiteert.


Realiseer boekwinst pas in 2021

Ben je van plan op korte termijn bedrijfsmiddelen met boekwinst te verkopen, wacht dan nog even tot ná 2020. De boekwinst realiseer je dan namelijk pas volgend jaar en je betaalt ook dan pas belasting.


Vorm een herinvesteringsreserve

Realiseer je de boekwinst toch al dit jaar, vorm dan zo mogelijk een herinvesteringsreserve. De boekwinst is dit jaar dan nog niet belast. Wel bij vrijval van de reserve na uiterlijk drie jaar, of doordat je minder kunt afschrijven als je de boekwinst afboekt op de prijs van een nieuw bedrijfsmiddel.


Let op! Voor een herinvesteringsreserve moet er een voornemen tot herinvesteren zijn. De Belastingdienst stelt zich vanwege corona soepeler op als je niet binnen drie jaar kunt herinvesteren.


Haal kosten naar voren en opbrengsten naar achter

Ga je binnenkort kosten maken, bijvoorbeeld door enkele bedrijfsauto’s een grote onderhoudsbeurt te laten geven, doe dit dan zo mogelijk nog dit jaar. Anderzijds kan je opbrengsten wellicht uitstellen, bijvoorbeeld door ná 31 december te factureren, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.


Let op! Je moet de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd, versturen.


Maximaliseer willekeurig afschrijven

Kan je willekeurig afschrijven op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, doe dit dan ook dit jaar. Zo druk je de winst en neemt deze in de jaren erna toe, maar wordt dan lager belast.


Vorm reserves en voorzieningen

Je kan fiscale reserves en voorzieningen vormen voor bepaalde, toekomstige uitgaven. Voorzie je bijvoorbeeld dat je op termijn, al dan niet vanwege corona, werknemers moet ontslaan, dan kan je bijvoorbeeld een voorziening vormen voor de te betalen transitievergoeding. Ook reserves voor groot onderhoud, zoals het schilderen van je bedrijfspand, kan je dit jaar al deels vormen.


Extraatjes nog dit jaar

Was je van plan je werknemers na afloop van het jaar een extraatje te geven, doe dit dan nog dit jaar. Je verlaagt dan dit jaar nog de winst.


Let op! Je hebt dit jaar ook meer extra vrije ruimte in de werkkostenregeling. Daardoor betaal je minder snel eindheffing.


bottom of page