top of page

Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen


Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit schrijven de bewindslieden Keijzer (EZK) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.


Evenementensector zwaar getroffen

De evenementensector wordt door de genomen coronamaatregelen zwaar getroffen. Behalve een enkel experiment ligt de sector al vrijwel een jaar grotendeels stil. Met de maatregel hopen de bewindslieden dat de sector weer nieuwe initiatieven gaat ontplooien.


Subsidie 80%

De subsidie bedraagt 80% van de kosten. Voor de overige 20% van de kosten kunnen organisatoren een lening krijgen tegen een rente van 2%.


Tussen 1 juli en 31 december 2021

De subsidie geldt alleen voor evenementen die in Nederland gaan plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021. De subsidie geldt ook voor evenementen die naar deze periode verplaatst worden.


Annuleringsverzekering

De subsidie komt in de plaats van een annuleringsverzekering. Die kan door organisatoren vanwege corona namelijk niet meer worden afgesloten.


Let op! Een voorwaarde is dat voor de voorgaande twee evenementen wel een annuleringsverzekering was afgesloten.


Ook zakelijke evenementen

De subsidie ziet op festivals en concerten en dergelijke, maar ook op zakelijke congressen en vakbeurzen. Gratis evenementen zijn uitgesloten.


Uitgesloten kosten

Fees aan de eigenaar van een sportevenement, gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa vallen niet onder de subsidiabele kosten.


Subsidieplafond

Voor de regeling is € 385 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op het moment van binnenkomst. Dit betekent dat wanneer het plafond bereikt is, geen subsidie meer wordt verstrekt.


Aanvragen

De subsidie moet per evenement ten minste drie maanden voorafgaand aan het evenement via rvo.nl worden aangevraagd. Voor evenementen in juli geldt een kortere periode.


Accountantsverklaring

Wordt een evenement afgelast en een subsidie verstrekt van € 125.000 of meer, dan is een accountantsverklaring nodig. Voor subsidies tussen € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring voldoende.


Comments


bottom of page