top of page

Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen


Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor is mogelijk AWf-premie terug te vragen over 2020 en 2021. Dat kan als je door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde.


Gewijzigd standpunt

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin je met je werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand hebt afgesproken, niet langer als een oproepcontract gezien. Dit heeft tot gevolg dat voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf kan gelden.


Teruggaaf AWf-premie

Het gewijzigde standpunt gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat betekent dat je in 2020 of 2021 mogelijk te veel premie betaalde. Je kan deze premie terugkrijgen.


Let op! De lage premie AWf geldt alleen als je ook aan de overige voorwaarden hiervoor voldoet. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn afgesloten en schriftelijk moet zijn vastgelegd.


Stappenplan

De te veel betaalde premie AWf kan worden teruggevraagd door een correctie van de aangiften loonheffingen. Op de website van de Belastingdienst is hiervoor een stappenplan gepubliceerd. De correctie moet per aangiftetijdvak gebeuren.


Uitbetaling of verrekening

De Belastingdienst betaalt de te veel betaalde premie aan je terug of verrekent dit met openstaande belastingschulden. Verrekening met een openstaande belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kreeg, vindt echter niet plaats. Heb je zulke schulden, dan betaalt de Belastingdienst de teruggaaf premie dus aan je uit.


Let op! Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst komt later met informatie over hoe je met deze arbeidsovereenkomsten vanaf 2023 moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de AWf-premie.


Comments


bottom of page