top of page

Tien tips voor aangifte inkomstenbelasting 2023


Voor het jaar 2023 moet weer een aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Waar moet je op letten als je jezelf niet tekort wilt doen? Tien aandachtspunten op een rij.


1. Voorkom belastingrente!

Als je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 of vennootschapsbelasting 2023 niet voor 1 mei 2024 is aangevraagd en de voorlopige aanslag een dagtekening heeft van ná 30 juni 2024, wordt aan jou belastingrente in rekening gebracht. Deze belastingrente bedraagt 7,5% voor de inkomstenbelasting en 10% voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een tijdige, maar ook juiste voorlopige aanslag ter voorkoming van deze rente. Als de definitieve aanslag namelijk hoger is dan de voorlopige aanslag, betaal je over dit verschil vanaf 1 juli 2024 ook 7,5% rente bij de inkomstenbelasting en 10% bij de vennootschapsbelasting.

 

Tip: overleg met ons over de hoogte van je inkomen in 2023 en de winst die jij of je bv maakte. Op die manier kunnen we samen zorgen dat de voorlopige aanslag in ieder geval niet te laag is.


2.  Box 3 op basis van werkelijk rendement?

Momenteel lopen een aantal rechtszaken bij de Hoge Raad over box 3. De rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2022, maar zullen ook gelden voor de box 3-heffing in 2023. De kans bestaat dat de Hoge Raad gaat beslissen dat de box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van je werkelijke inkomen uit je vermogen als dit lager is dan het inkomen dat volgt uit de wettelijke bepalingen. Dat zou voor jou een gunstige ontwikkeling kunnen zijn als het werkelijke inkomen inderdaad lager is. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor jou in de gaten en brengen wij je op de hoogte als er meer nieuws is.


3.  Laat heffingskortingen niet verloren gaan

Personen zonder eigen inkomsten of met geringe eigen inkomsten, kunnen hun heffingskortingen niet (volledig) benutten. Alleen iemand die vóór 1 januari 1963 geboren is kan voor het jaar 2023 nog maximaal € 3.070 algemene heffingskorting uitbetaald krijgen, op voorwaarde dat de partner voldoende belasting verschuldigd is. In alle andere gevallen kan het verstandig zijn een deel van het inkomen van de partner met inkomsten in box 2 (o.a. dividend) of box 3 (vermogen) aan deze personen toe te rekenen. Op die manier zijn deze personen wel belasting verschuldigd, maar wordt deze verminderd  door de heffingskorting. De heffingskorting gaat dan niet verloren en de partners zijn in totaal hierdoor minder belasting verschuldigd. Uiteraard houden we bij het invullen van jouw aangifte hier rekening mee.


4. Hypotheekrente optimaal aftrekken

Heb je een eigen woning, een partner en betaal je hypotheekrente? Zorg er dan voor dat je de aftrek optimaal verdeelt. Bij partners die met hun inkomen in andere tariefgroepen vallen, is aftrek bij de partner die in de hoogste tariefgroep valt meestal niet voordelig. Dit vanwege het feit dat de aftrek van hypotheekrente in 2023 beperkt is tot maximaal 36,93% en dat de aftrek bij de partner met de laagste tariefgroep leidt tot een hogere heffingskorting. Bij het invullen van je aangifte berekent je belastingadviseur altijd de optimaalste verdeling van de aftrekposten.


5. Willekeurig afschrijven

Heb je in 2023 geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel, dan is met betrekking tot de meeste bedrijfsmiddelen over maximaal 50% willekeurig af te schrijven. Hierdoor schrijf je in 2023 meer af, in de jaren erna juist minder. Dit kan voordelig zijn, met name als je over de winst dit jaar meer belasting betaalt dan waarschijnlijk de komende jaren het geval zal zijn. Is dit niet zo, dan is willekeurig afschrijven juist een minder goed idee. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 bespreken we met jou of willekeurig afschrijven in jouw geval mogelijk en verstandig is.

 

Let op! Ten aanzien van investeringen zijn er nog meer fiscale regelingen. Heb je in 2023 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst of de energielijst 2023 stond? En heb je binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een melding gedaan bij RVO? Laat ons dat dan weten. Wij kunnen dan in de aangifte rekening houden met de MIA of EIA en mogelijk de VAMIL. Ook de KIA passen wij uiteraard, indien mogelijk, toe.


6.  Middelingsregeling

Als je in 2023 een veel hoger of veel lager inkomen hebt dan in eerdere jaren of dan je in 2024 verwacht, dan is mogelijk gebruik te maken van de middelingsregeling. Bij de middelingsregeling wordt je inkomen over drie jaren gemiddeld, waarna opnieuw de belasting berekend wordt over de gemiddelde inkomens. Deze belasting wordt vergeleken met de verschuldigde belasting over het werkelijke inkomen in die drie jaren. Na aftrek van een drempel heb je dan mogelijk recht op teruggaaf van het verschil.

 

Let op! De middelingsregeling is voor het laatst mogelijk voor het tijdvak 2022, 2023 en 2024. Je kan dus niet meer middelen over de jaren 2023, 2024 en 2025. Het is nu dus extra belangrijk om na te denken over de jaren die je in een middeling wil betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middeling meegenomen worden. Als je voor middeling in aanmerking komt, beoordelen we samen voor welke jaren het voor jou het voordeligst is een middelingsverzoek in te dienen.


7.  Hogere lijfrenteaftrek

Heb je in 2023 een premie betaald voor een lijfrente? Dan is deze, mits voldaan aan de voorwaarden, aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De maximale aftrek is vanaf 2023 verruimd.

 

Let op! Zorg dat je alle gegevens met betrekking tot de lijfrente en de betaling van de premie bij ons inlevert. Dan kunnen wij beoordelen of je recht hebt op aftrek en tot welke hoogte.


8.  Trek btw privégebruik auto af

Heb je een bedrijf en één of meer auto’s van de zaak, dan is niet alle btw aftrekbaar vanwege het privégebruik van de auto. Deze niet-aftrekbare btw is echter wel ten laste van de winst te brengen.


9.  Auto en zorgkosten

Heb je in 2023 de auto gebruikt voor vervoer naar een arts of andere medicus, dan zijn de integrale autokosten per kilometer in aftrek te brengen op je inkomen als zorgkosten. Je bent hier dus niet beperkt tot een bedrag van € 0,21/km (2023). Aftrek van zorgkosten is helaas wel pas mogelijk als je de drempel overschrijdt.

 

Let op! Betaalde je zelf tandartskosten of kosten voor fysiotherapie en kreeg je die niet of maar deels vergoed? Dan tellen die ook mee voor de berekening of zorgkosten boven de drempel komen. Datzelfde geldt voor kosten voor veel andere paramedici, mits de behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts plaatsvond. Overleg met ons welke kosten aftrekbaar zijn en zorg dat wij de bewijsstukken van deze kosten krijgen. Wij verwerken dan de aftrekbare kosten die boven de drempel uitkomen in de aangifte.


10. Bijtelling delen

Heb je een onderneming, een auto van de zaak en werkt je partner mee in de onderneming, dan is de bijtelling voor de auto vanwege het privégebruik te delen met je partner. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat je partner de auto ook zakelijk gebruikt. Het delen van de bijtelling is waarschijnlijk met name interessant als van een van beiden het inkomen deels belast wordt tegen 49,5% en de andere partner een lager inkomen heeft. Wij kunnen beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet en of dit mogelijk interessant is in jouw geval.

Comentarios


bottom of page