top of page

Transitievergoeding


Moet je een transitievergoeding betalen bij het ontslag van een van je werknemers? En heb je deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen je bedrijf? Dan mag je mogelijk per 1 januari 2020 de opleidingskosten die je daarbij gemaakt hebt, onder voorwaarden in aftrek brengen op de transitievergoeding.


Transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag als het initiatief hiertoe door de werkgever wordt genomen. Hoeveel transitievergoeding de werknemer krijgt, hangt af van het salaris en aantal dienstjaren. De maximale transitievergoeding in 2020 is € 83.000 of een jaarsalaris als dit meer is.


Opleidingskosten in mindering

In november 2018 heeft de minister al voorgesteld om het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ te wijzigen. Hij heeft zijn voorstel toen in consultatie gebracht. Op 27 september 2019 heeft de ministerraad met de voorgestelde wijziging van het besluit ingestemd. De Raad van State heeft op 21 november 2019 advies uitgebracht. Dit advies wordt in het algemeen overgenomen. Het is nu nog wachten op een officiële bekendmaking.


Soms aftrek nu al mogelijk

Opleidingskosten voor een functie bij een andere werkgever zijn nu al onder voorwaarden aftrekbaar van de transitievergoeding. Opleidingskosten voor een functie die een werknemer nu al heeft, zijn (en blijven) niet aftrekbaar. Op grond van het goed werkgeverschap is een werkgever immers verplicht de werknemer te scholen voor zijn eigen functie.


Comments


bottom of page