top of page

TVL onbelast, maar wel opgeven


Als je tijdens de coronacrisis omzetverlies hebt geleden, heb je onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast. Je moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in de aangifte inkomstenbelasting.


TVL onbelast

De TVL is onbelast en heeft dus geen invloed op de hoogte van de winst. Daarentegen kan je de vaste lasten wel gewoon voor het volle bedrag van de winst aftrekken.


Aangifte 2021

Heb je vóór 1 mei 2022 uitstel van betaling aangevraagd voor de inkomstenbelasting 2021, dan heb je nog enige tijd om de aangifte voor deze belasting in te dienen. Heb je over 2021 TVL ontvangen, dan hoef je daar dus geen belasting over te betalen; je moet deze wel aangeven.


Waar vul je de TVL in de aangifte in?

De TVL geef je op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden.


Vragen?

Vragen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Laat het ons weten. Ons team staat klaar om te helpen.


留言


bottom of page