top of page

TVL ook aanvragen via intermediair


Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals je accountant, gedaan worden.


TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van een mkb-onderneming en is de opvolger van de TOGS. De vaste lasten, zoals huur en verzekeringen, lopen namelijk gewoon door, ook als je vanwege corona minder omzet draait. De TVL kan maximaal € 50.000 bedragen.


Via intermediair en eHerkenning

Als ondernemer kan je de TVL zelf aanvragen op RVO.nl. Vanaf 1 september kan je voor deze dus ook ons inschakelen. Je moet ons dan via eHerkenning machtigen. De aanvraag loopt dan verder via eHerkenning.


DigiD?

Via DigiD kunnen wij de TVL niet voor je aanvragen. Via DigiD is namelijk alleen de eigenaar of bestuurder die staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, gerechtigd dit te doen.


Voorwaarden

De TVL kent uiteraard voorwaarden. Zo is de tegemoetkoming alleen weggelegd voor specifieke sectoren op basis van de SBI-code. Op RVO.nl check je of jouw bedrijf ook in aanmerking komt. Ook moet je minimaal 30% omzetverlies hebben geleden in de periode juni tot en met september 2020. Bovendien moet je in deze periode minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben.


Omvang tegemoetkoming

De omvang van de TVL hangt af van je omzetverlies en de vaste lasten. Voor de omzet gaat de TVL uit van de btw-aangifte. Voor de vaste lasten gaat de TVL uit van branchecijfers op grond van de SBI-code, als deel van de omzet. Van de vaste lasten wordt, als je aan alle voorwaarden voldoet, 50% vergoed tot een maximum van € 50.000.


Voorschot

De TVL ontvang je eerst als een voorschot van 80% van het berekende bedrag. Na vaststelling van het definitieve omzetverlies wordt ook de TVL definitief vastgesteld.


Comments


bottom of page