top of page

TVL vierde kwartaal; de verschillen


Vanwege de coronabeperkingen kunnen ondernemers ook in het vierde kwartaal van dit jaar een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze is gewijzigd ten opzichte van de eerder aangekondigde steunmaatregelen. Wat zijn de verschillen?


Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en van de vaste lasten. Deze worden bepaald aan de hand van branchegegevens.


Omzetverlies

Het omzetverlies voor de TVL in het vierde kwartaal van dit jaar moet minstens 30% bedragen. Dit percentage gold ook toen de regeling eerder deze maand al was aangekondigd. De regeling die hieraan vooraf ging, de tegemoetkoming Vaste lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN), vereiste nog een omzetdaling van minstens 50%.


Omvang tegemoetkoming

De omvang van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 100% van de vaste lasten zoals deze blijken uit branchegegevens. De tegemoetkoming is gekoppeld aan het daadwerkelijke omzetverlies. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies krijgt men ook maar 50% van de vaste lasten uitgekeerd.


Maximale vergoeding

De TVL kan in het vierde kwartaal maximaal € 550.000 bedragen voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. De VLN kende nog een maximale vergoeding van € 250.000.


Geen aanvullende eis

De extra eis voor de VLN dat ook in het tweede en derde kwartaal van dit jaar TVL moest zijn aangevraagd, is vervallen. In beginsel kan iedere ondernemer met voldoende omzetverlies de TVL aanvragen.


Maximale staatssteun

De grens van de maximale staatssteungrens is verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Het totaal aan TVL kan, al dan niet samen met enkele andere specifieke subsidies, tot en met 2021 dus niet meer dan € 2,3 miljoen bedragen.


Let op! De tegemoetkoming is vanaf begin december aan te vragen. Wij houden je op de hoogte vanaf wanneer dit kan.


VLN TVL Q4 2021 TVL Q4 2021

Subsidie Vaste Lasten Tegemoetkoming Tegemoetkoming

voor o.a. nachtsluiting Vaste Lasten Vaste Lasten

(24 september) (16 november) (na 26 november) Voor wie Voornamelijk voor Voor alle onder- Voor alle onder-

ondernemingen nemingen in NL nemingen in NL

getroffen door (met aparte (met aparte

nachtsluiting opgang) opgang)

Min. omzet- verlies 50% 30% 30%

Subsidie- percentage 50 tot 85% 85% 100%

Maximale € 250.000 € 250.000 € 550.000 voor mkb

vergoeding en € 600.000 voor

niet-mkb


Extra eis TVL Q2 en TVL Q3 - -

toegekend

Max. staats-

steungrens € 1,8 miljoen € 1,8 miljoen € 2,3 miljoen

Wanneer open? Niet geopend Niet geopend Zo snel mogelijk


Bron: RVO


Comments


bottom of page