top of page

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023


Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze worden daarom ook aangepast.


Minimumjeugdloon ook omhoog

Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15%. Ook de minimumjeugdlonen stijgen met hetzelfde percentage.


Uitkeringsbedragen

Daarnaast worden de bedragen van de volgende uitkeringen aangepast:

 • Participatiewet

 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)

 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)

 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

 • Werkloosheidswet (WW)

 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

 • Ziektewet (ZW)

 • Toeslagenwet (TW)

Participatiewet

De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2023. Verder wordt per 1 januari 2023 de kostendelersnorm gewijzigd: alleen medebewoners van 27 jaar of ouder tellen mee als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.


WW, WIA, WAO en ZW

De bestaande bruto-uitkeringen in de WW, WIA, WAO en ZW worden per 1 januari 2023 ook met 10,15% verhoogd. Het maximumdagloon stijgt van bruto € 232,90 naar € 256,54.


Tip: de uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 vind je hier.


Comments


bottom of page