top of page

Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband


Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen profiteren van een uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De rechtbank besliste dat ieder lid van het samenwerkingsverband recht heeft op de volledige KIA. De Belastingdienst kan nog in hoger beroep.


Maatschappen en vof’s

De uitspraak is met name van belang voor de vele duizenden maatschappen en vof’s die in het mkb actief zijn.


KIA niet verdelen

Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat het bedrag aan KIA dat aan een maatschap of vof toekomt wanneer er geïnvesteerd wordt, verdeeld moet worden onder de deelnemers in de maatschap of vof. Ook de Belastingdienst houdt vast aan dit standpunt en past de wet dan ook zo toe.


Tabel KIA

De KIA wordt in 2019 als volgt berekend:

Investering tot € 2.300 | KIA: € 0

Investering € 2.301 t/m € 57.321 | KIA: 28%

Investering € 57.322 t/m € 106.150 | KIA: € 16.051

Investering € 106.151 t/m € 318.449 | KIA: € 16.051 -/- 7,56% van investering boven € 106.150

Investering meer dan € 318.449 | KIA: € 0


Hieruit blijkt dat bij investeringen in het jaar van bijvoorbeeld € 100.000, de KIA € 16.051 bedraagt. Volgens de uitspraak van de rechter komt deze KIA voor het volle bedrag toe aan ieder lid van het samenwerkingsverband en hoeft de KIA van € 16.051 dus niet onder de deelnemers aan het samenwerkingsverband verdeeld te worden.


Hoger beroep?

Alhoewel de rechtbank haar uitspraak baseert op een arrest van de Hoge Raad, is tegen de uitspraak vrijwel zeker hoger beroep te verwachten. In een vergelijkbare zaak besliste het gerechtshof Den Haag namelijk conform de huidige opvattingen.


Taak voor wetgever

Dat de uitspraak tot ongewenste effecten kan leiden, moet de wetgever oplossen. Dit is niet een taak voor de rechter, aldus de rechtbank.


Let op! Ongewenste effecten zijn zeker te verwachten, want wanneer in bovengenoemd voorbeeld de vof uit tien vennoten bestaat, wordt in totaal 10 x € 16.051 = € 160.510 aan KIA verkregen, dus zelfs meer dan het hele investeringsbedrag.


Heb je vragen over het berekenen van de KIA voor een samenwerkingsverband? Neem dan contact met ons op.Comments


bottom of page