top of page

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk


Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.


Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.


Belasting betalen over FOR

Over de gereserveerde FOR moet je op een gegeven moment wel belasting betalen. Meestal is dit bij het einde van de onderneming. Maar je kan ook tussentijds een of meer lijfrentes kopen die je op de FOR kan afboeken. De FOR betekent dus in feite uitstel van betaling over een deel van de winst. Ook kan je vaak profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.


Einde FOR

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR per 2023 af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 niet meer aan de FOR kan worden gedoteerd. Over opgebouwde FOR’s hoeft echter niet direct te worden afgerekend volgens het voorstel. De maateregel is onder meer bedoeld om een verhoging van de AOW te kunnen betalen.


Onbenut

Het kabinet is van mening dat de FOR zonder al te veel bezwaren afgeschaft kan worden, omdat de FOR nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.


Let op! Het voorstel is nog niet definitief en moet nog door het parlement worden aangenomen.


Comments


bottom of page