top of page

Vanaf 5 maart SSEB aanvragen


Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 weer de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Op grond van de SSEB worden subsidies verstrekt voor de aanschaf en innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw naar emissiearm of emissieloos bouwmaterieel. De subsidie kent verschillende categorieën.


Aanschafsubsidie

De subsidie inzake de aanschaf van schoon en emissieloos bouwmateriaal vraag je aan van 5 maart tot en met 31 oktober 2024. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de meerkosten ten opzichte van bouwmateriaal met verbrandingsmotor. Voor het mkb is dit 30%. Per bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal € 300.000. Op de subsidie wordt altijd 11,25% van de investeringskosten in mindering gebracht vanwege de milieu-investeringsaftrek (MIA).


Ombouwsubsidie

Ook voor het ombouwen van bestaand materiaal naar schoon en emissieloos is subsidie te krijgen. Deze zogenaamde SSEB-Retrofit-subsidie bedraagt voor het mkb maximaal 30% of 50%, afhankelijk van het omgebouwde bedrijfsmiddel. De subsidie bedraagt maximaal € 300.000. Als hiervoor ook MIA wordt verkregen, wordt de subsidie verminderd. De Retrofitsubsidie is van 5 maart tot en met 31 oktober 2024 aan te vragen.


Innovatiesubsidie

Heb je innovatieve ideeën met betrekking tot emissieloze bouwmachines, dan kan je hiervoor ook de SSEB aanvragen. Dit kan van 5 maart tot en met 29 augustus 2024. Omdat deze subsidie nog door het parlement moet worden goedgekeurd, is onder andere de omvang van de subsidie nog niet bekend.


Haalbaarheidsstudie

Tenslotte is voor een haalbaarheidsstudie met betrekking tot een innovatief idee inzake emissieloze bouwmachines ook een SSEB-subsidie aan te vragen. Dit kan van 5 maart tot en met 31 oktober 2024. Deze subsidie moet eveneens nog worden goedgekeurd. De omvang van de subsidie is nog niet bekend.


Aanvragen SSEB

Je vraagt de SSEB aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier vind je ook nadere info en alle voorwaarden met betrekking tot de SSEB.

Comentários


bottom of page