top of page

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet


Als werkgever kan je onbelast zaken aan je personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Ben je eindheffing verschuldigd, dan moet je die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.


Is jouw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet je de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geef je aan én betaal je dan uiterlijk 31 maart 2022.


Eindheffing

De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte in 2021 1,18%. Je kon er in 2021 voor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen toe te wijzen aan deze vrije ruimte. Dit betekent dat deze niet belast zijn bij je werknemer, maar onbelast tot het maximum van de vrije ruimte.


Wees je in 2021 meer toe aan de vrije ruimte, dan betaal je als werkgever hierover 80% belasting via de eindheffing.


Voorbeeld | In 2021 had je een loonsom van € 300.000. Je hebt in 2021 aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen een bedrag van € 12.500 uitgegeven. Jouw vrije ruimte bedroeg 3% x € 300.000 = € 9.000. Je moet dus over € 12.500 -/- € 9.000 = € 3.500 de eindheffing afdragen. Die bedraagt 80% x € 3.500 = € 2.800. Deze € 2.800 geef je uiterlijk aan in het tweede aangiftetijdvak van 2022.


Tip: niet alles wat je vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt gaat ten laste van je vrije ruimte. Voor sommige zaken gelden bijvoorbeeld zogenaamde gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen. Dit betekent dat deze zaken jouw vrije ruimte niet verlagen.


Let op! In 2022 bedraagt de vrije ruimte in de WKR weer 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Bij eenzelfde bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen en overschrijding van de vrije ruimte, betaal je dit jaar dus meer eindheffing.


Comments


bottom of page