top of page

Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online


Heb je vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor je belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kan je dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. Je ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat jouw uitstel van betaling afloopt.


Uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Dit kon vanaf 16 maart worden aangevraagd en wordt dan automatisch verleend voor een periode van drie maanden.


Online aanvragen

Online bijzonder uitstel van betaling verlengen kan naar verwachting vanaf 29 juni. Tot die tijd is het uitstel ook schriftelijk te verlengen.


Uitstel loopt eerder af?

Je kan het online-formulier ook gebruiken wanneer je uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kan je uiteraard ook schriftelijk dit uitstel aanvragen.


Belastingschuld meer dan € 20.000?

Is de schuld waarvoor je het uitstel wil verlengen € 20.000 of meer, dan moet je extra informatie aanleveren waaruit blijkt dat je betalingsproblemen met name veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Ook moet je een verklaring van een derde-deskundige meesturen die niet bij jou in dienst is. Dit kan bijvoorbeeld een accountant zijn.


Geen dividend

Bij uitstel vanaf € 20.000 mag je ook geen dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen en aan bestuur en directie geen bonussen of winstuitdelingen doen tot de jaarrekening van 2020 is vastgesteld.


Comments


bottom of page