top of page

Voor 2024 geen BOSA-subsidie meer beschikbaar

Amateursportorganisaties die de BOSA-subsidie willen aanvragen, kunnen beter wachten tot 2025. Inschrijven voor subsidies kan nog wel tot 1 augustus 2024, maar de kans op succes is vrijwel nihil. Er is voor 2024 namelijk geen budget meer beschikbaar.


Subsidie Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

De BOSA-subsidie is bedoeld voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hiervoor is 20% subsidie te krijgen. Voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie bedraagt de subsidie 40%.


Wanneer aanvragen?

De BOSA is zowel vooraf als achteraf aan te vragen. Bij aanvragen achteraf mag de factuurdatum niet ouder zijn dan twaalf maanden. Bij aanvragen vooraf moet je de activiteiten binnen drie jaar realiseren. Bij goedkeuring van de aanvraag bedraagt het voorschot 80%. In beide situaties gelden er voorwaarden voor wat betreft de hoogte van de subsidie en de minimale kosten van de activiteiten. Klik hier voor meer informatie.


Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Subsidies zijn digitaal aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De verwerking van de aanvraag duurt maximaal 22 weken. Zorg ervoor dat je eventuele wijzigingen tussentijds doorgeeft.


Tip: wil je gebruikmaken van de subsidie in 2025? Bereid de aanvraag dan in 2024 alvast goed voor, zodat je in 2025 de subsidie zo snel mogelijk kan aanvragen. Het budget wordt namelijk toegekend op volgorde van binnenkomst. Het subsidieloket gaat in principe op 1 januari 2025 weer open.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page