top of page

Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september


Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen.


Milieulijst

De Milieulijst bestaat uit verschillende categorieën bedrijfsmiddelen zoals mobiliteit en ruimtegebruik. Iedere categorie vermeldt de bedrijfsmiddelen waarvoor de Milieu-investeringsaftrek, MIA, en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen, VAMIL, kan worden verkregen.


MIA

De MIA is een percentage van de investering dat extra kan worden afgeschreven. De MIA bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Dit percentage aan afschrijving komt dus bovenop de normale afschrijving.


Vamil

Bedrijfsmiddelen waarop de Vamil van toepassing is, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Dit betekent bijvoorbeeld dat al in het eerste jaar 75% van het investeringsbedrag ten laste van de winst kan worden gebracht.


Let op! Een bedrijfsmiddel kan alleen voor de MIA in aanmerking komen, alleen voor de Vamil of voor beide.


Voorstellen indienen

Bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, zijn dus voor ondernemers extra aantrekkelijk. Fabrikanten van deze bedrijfsmiddelen doen er daarom goed aan hun nieuwe product tijdig voor de Milieulijst aan te melden.


Waar indienen?

Een voorstel kan digitaal worden ingediend bij RVO.nl. Hier staat ook aangegeven aan welke voorwaarden een voorstel moet doen. De uiterste datum voor het indienen van een voorstel is 31 augustus 2020.Comments


bottom of page