top of page

Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers


Een vrijwilliger kan in de aangifte inkomstenbelasting giften in aftrek brengen vanwege het vrijwilligerswerk. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.


Vrijwilligersvergoeding

Je moet allereerst door een regeling van de instelling recht hebben op een vrijwilligersvergoeding en daar vrijwillig van afzien. Een echtpaar dat bij Hof Den Haag aanspraak wilde maken op giftenaftrek voldeed niet aan die voorwaarde. Hof Den Haag was van oordeel dat het echtpaar geen aanspraak kon maken op een vergoeding. Het echtpaar kon daar dan ook niet vrijwillig van afzien. De Hoge Raad liet het oordeel van Hof Den Haag in stand.


Let op! De instelling waar je het vrijwilligerswerk verricht, moet dus een regeling hebben waardoor je recht hebt op een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast moet de instelling echter ook bereid én financieel in staat zijn om de vergoeding daadwerkelijk te betalen. Is dat niet het geval, dan kan je de vergoeding niet als gift in aftrek brengen.


Verklaring

De instelling waarvoor je het vrijwilligerswerk verricht, moet verder een anbi zijn. Daarnaast moet de instelling je een vrijwilligersverklaring geven.


Tip: op de website van de Belastingdienst vind je zo’n vrijwilligersverklaring. Met deze verklaring verklaart de instelling onder meer dat je vrijwilligerswerk hebt verricht, daarvoor recht hebt op een vergoeding en dat je afziet van die vergoeding.


Kosten

Als je kosten maakt voor het vrijwilligerswerk, dan zijn die kosten als gift in aftrek te brengen als je deze kosten niet vergoed kan krijgen of vrijwillig van zo’n vergoeding afziet. Het moet dan wel gaan om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden (denk aan reiskosten, portokosten, kosten papier et cetera).


Let op! Als je ook afziet van de vrijwilligersvergoeding en deze als gift opvoert, komen de kosten alleen voor aftrek in aanmerking als deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.


Comments


bottom of page