top of page

Vorm een herinvesteringsreserve (HIR) voor een verkocht bedrijfsmiddel


EINDEJAARSTIP 2023 | Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. Voorwaarde is dat je een herinvesteringsvoornemen hebt en ook houdt, en van plan bent te investeren voor minimaal hetzelfde bedrag als de verkoopprijs.


Je kan de HIR in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boek je de HIR af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Investeer je niet op tijd in een ander bedrijfsmiddel, dan valt de HIR aan het einde van het derde jaar in de winst. Het is in veel gevallen voordelig om zo mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen.


Voorwaarden

Voor het vormen en aanwenden van een HIR gelden enkele voorwaarden. Met name het genoemde herinvesteringsvoornemen is van belang. Dit voornemen moet op de balansdatum bestaan. Je maakt dit aannemelijk door bijvoorbeeld offertes op te vragen en advies in te winnen over een vervangend bedrijfsmiddel. Laat je hierover goed informeren en adviseren.


Let op! Het vormen van een herinvesteringsreserve is niet altijd voordelig, met name als in de toekomst over de winst een hoger belastingtarief van toepassing is. Stel bijvoorbeeld dat de verwachte jaarwinst vanaf 2024 belast wordt tegen het toptarief van 49,5%, terwijl je winst in 2023 belast wordt tegen een lager tarief. En stel dat je de HIR vanaf 2024 in vijf jaar afboekt op een nieuw bedrijfsmiddel, dan schrijf je vanaf 2024 vijf jaar lang minder af en betaal je meer belasting tegen een dan geldend hoger tarief.


Versoepeling per 2024

De HIR wordt per 2024 in sommige situaties versoepeld. Het kabinet heeft namelijk besloten dat de HIR verruimd wordt bij het staken van een gedeelte van een onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen. De maatregel is ingegeven door het overheidsbeleid gericht op de uitkoop van agrariërs, maar is niet alleen tot deze doelgroep beperkt. Door de maatregel kan het in bepaalde gevallen voordelig zijn je bedrijf pas gedeeltelijk te staken in 2024 in plaats van in 2023.


Bình luận


bottom of page