top of page

Vorm een voorziening voor een transitievergoeding


EINDEJAARSTIP 2023 | Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer is in principe een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij jou in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 89.000 of een bruto jaarsalaris als dit meer is.

Zijn er voldoende aanwijzingen dat je op niet al te lange termijn een of meer werknemers moet ontslaan, dan kan je een voorziening vormen voor een transitievergoeding. Ook moeten de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan en moeten ze ook aan die periode kunnen worden toegerekend. Op deze manier is nu al rekening te houden met de kosten van een transitievergoeding die zich pas in de toekomst voordoen. De hoogte van de voorziening stem je af op de te verwachten kosten en de te verwachten termijn waarop deze kosten zich voordoen.


Let op! Er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de transitievergoeding betaald moet worden. Je moet dit dus aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door aan te tonen dat een reorganisatie – bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis – op termijn niet is te voorkomen.


Comments


bottom of page