top of page

Vraag btw op oninbare vordering terug


Als afnemers/debiteuren je niet betalen, kan je de al in rekening gebrachte en afgedragen btw onder voorwaarden terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat de afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement.


Bij fictie is een niet betaalde vordering sowieso één jaar na de opeisbaarheid daarvan oninbaar. Je doet er dan verstandig aan de btw in dat tijdvak via de btw-aangifte terug te vragen. Een later ingediend verzoek om teruggaaf biedt minder zekerheid op succes. Soms is ook al eerder duidelijk dat je niet meer op betaling hoeft te rekenen.


Tip: als een vordering één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald, kan je de btw in ieder geval terugvragen.


Let op! De btw op de vordering kan in de reguliere aangifte worden teruggevraagd in het tijdvak waarin de vordering oninbaar is gebleken.コメント


bottom of page