top of page

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug


Heb je vorig jaar btw betaald in een ander EU-land en betreft het een zakelijke aankoop? Dan kan je onder voorwaarden deze btw digitaal terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023.


Voorwaarden voor het terugvragen van btw

Om btw terug te kunnen vragen die je in een ander EU-land hebt betaald, gelden in ieder geval drie voorwaarden:

  1. jouw onderneming is gevestigd in Nederland;

  2. je doet geen btw-aangifte in het EU-land; en

  3. je gebruikt de goederen of diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.

Om zeker te weten dat je in aanmerking komt om btw terug te vragen, kan je ook gebruikmaken van een tool van de Belastingdienst.


Welke btw betreft het?

De terug te vragen btw betreft btw op aankopen in een ander EU-land, zoals btw op getankte brandstof. Het moet gaan om zakelijke goederen of diensten die je gedeeltelijk of geheel gebruikt voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.


Inloggegevens

Als je de btw digitaal terug wil vragen, dan kan dat via deze site. Je hebt hiervoor inloggegevens nodig. Heb je al eerder btw uit een EU-land teruggevraagd, dan gebruik je de destijds verstrekte inloggegevens. Ben je deze eerder verstrekte inloggegevens kwijt, neem dan contact op met de Belastingtelefoon. Heb je nog niet eerder btw uit een EU-land teruggevraagd, vraag dan inloggegevens aan via de site van de Belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm ‘btw buitenland aftrekken’).


Let op! Vraag de inloggegevens op tijd aan, want het verstrekken van deze gegevens kan maximaal vier weken duren. Zorg dus dat je hierdoor de termijn van 1 oktober niet overschrijdt.


Voorwaarden

Als je btw terugvraagt die je in een ander EU-land hebt betaald, gelden er voorwaarden die per land kunnen verschillen. Zo moet je in veel gevallen de facturen meesturen van de zaken waarvoor je de btw terugvraagt. Ook dit moet digitaal, dus zal je de facturen moeten scannen als je deze op papier hebt. Op een speciale site van de Belastingdienst vind je alle informatie. Voor brandstof geldt voor de meeste landen de verplichting een factuur mee te sturen vanaf een bedrag van € 250 excl. btw. Voor overige goederen moet je in de meeste landen een factuur meesturen vanaf een bedrag van € 1.000 excl. btw.


Minimumteruggave

Het minimum terug te vragen bedrag aan btw bedraagt per land per kalenderjaar € 50. Bij een lager bedrag beslist het betreffende land zelf of men jou de btw restitueert. Ook als je het verzoek te laat indient, beslist het betreffende EU-land zelf of je de btw al dan niet terugkrijgt. Overigens mag je ook al in de loop van het jaar de btw terugvragen, als het bedrag aan btw minstens € 400 per kwartaal betreft.


Comments


bottom of page