top of page

Vraag voorlopige verliesverrekening aan


Heb je in 2019 winst behaald, maar sluit je 2020 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 vragen om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2019.


Let op! Een voorlopige verliesverrekening levert je een liquiditeitsvoordeel op, want je beschikt sneller over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening.


Let op! Heb je in 2020 vanwege de coronacrisis verlies geleden, dan kan je dit sneller verrekenen. Je mag namelijk – onder voorwaarden – het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Je doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019. Na het vormen van de reserve kan je vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 weer verplicht vrij en valt dan volledig in de winst.


Comments


bottom of page