top of page

Wanneer bezit je fiscaal gezien een onderneming?


Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van fiscale ondernemersfaciliteiten. Je moet dan wel fiscaal kwalificeren als onderneming. Wanneer is er in fiscaal opzicht sprake van een onderneming? Welke factoren zijn daarvoor bepalend?


Urencriterium

Om in aanmerking te komen voor een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, is het van belang dat je voldoet aan het urencriterium. Je voldoet aan dit criterium als je minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf werkt én minstens de helft van de werkzame tijd aan je bedrijf besteedt. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters.


Let op! Om recht te hebben op de mkb-winstvrijstelling, hoef je niet te voldoen aan het urencriterium.


Winst of resultaat uit overige werkzaamheden?

Een andere voorwaarde voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek is dat je winst uit je onderneming hebt. Ben je geen ondernemer en heb je wel eigen inkomsten, maar niet uit dienstbetrekking, dan is er meestal sprake van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Je hebt dan dus ook geen recht op ondernemersfaciliteiten.


Onderneming of niet?

Onlangs moest de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich uitspreken over de vraag of de inkomsten die een belastingplichtige genereerde met haar website, aangemerkt moesten worden als winst uit onderneming of als ROW. De belastingplichtige was van mening dat er sprake was van een onderneming en dat zij dus recht had op een aantal ondernemersfaciliteiten. De inspecteur vond dat er geen sprake was van een onderneming.


Argumenten

Uit de feiten bleek dat er met de website alleen maar verlies was geleden. Het ontwikkelen van de site had weliswaar erg veel tijd gekost, maar van forse investeringen was geen sprake. Ook was er maar één betalende afnemer geweest en was de omzet vrijwel nihil. Verder was het ondernemersrisico te verwaarlozen. De rechter deelde dan ook de mening van de inspecteur en stelde de fiscus in het gelijk.


Let op! Dat er bij de start van een onderneming veel uren worden gemaakt en er desondanks weinig omzet wordt gedraaid, betekent op zich nog niet dat er geen sprake kan zijn van een onderneming. Dit hangt af van het totaalplaatje, aldus de rechtbank.


Heb je vragen over de fiscale ondernemersfaciliteiten? Neem dan contact met ons op. Wij halen er graag uit wat erin zit.


Comments


bottom of page