top of page

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet je aftrekken?


De Belastingdienst heeft twee standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting. Het gaat over de aftrekbaarheid van advies- en afsluitkosten en over de keuze om al dan niet de rente voor de eigen woning in aftrek te brengen.


Advies- en afsluitkosten aftrekbaar

Heb je voor de aankoop of onderhoud van je eigen woning een geldlening - meestal een hypotheek -  afgesloten, dan kan je de rente die je betaalt, onder voorwaarden, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Als de rentevastperiode afloopt of je tussentijds de rente wil wijzigen, moet je vaak advies- en afsluitkosten betalen aan de geldverstrekker. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze advies- en afsluitkosten dan ook aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting.


Advies- en afsluitkosten niet aftrekbaar

De advies- en afsluitkosten zijn niet aftrekbaar als deze betrekking hebben op een lening met betrekking tot een eigen woning die uiteindelijk toch niet wordt afgesloten. Hetzelfde geldt als je advieskosten betaalt voor de aanpassing van de lening voor je eigen woning, terwijl de aanpassing uiteindelijk niet plaatsvindt. Ook dan zijn de advieskosten niet in aftrek te brengen volgens de Belastingdienst.


Geen keuzerecht aftrekbare rente en kosten eigen woning

Als je een geldlening hebt afgesloten voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning en deze geldlening voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, dan moét je die renteaftrek ook toepassen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat je er niet voor kan kiezen om de rente niet in aftrek te brengen.


Aanpassen geldlening?

Je kan er misschien wel voor kiezen om de geldlening te wijzigen zodat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden. Op dat moment is de rente dan niet meer aftrekbaar. Voordat je zo’n keuze maakt is het verstandig met ons te overleggen over de bijkomende fiscale gevolgen van de keuze.

 

Let op! Is de geldlening oorspronkelijk afgesloten vóór 1 januari 2013, dan kan je niet door aanpassing van de geldlening ervoor zorgen dat de rente niet meer aftrekbaar is.

Comments


bottom of page