top of page

Wet tegemoetkomingen loondomein


SPECIAL LONEN| De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen:


  1. het lage-inkomensvoordeel (LIV),

  2. het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en

  3. het loonkostenvoordeel (LKV).


Uitbetaling tegemoetkomingen

Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2021 worden in 2022 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Dit gaat als volgt in zijn werk:


  1. De werkgever krijgt vóór 15 maart van de Belastingdienst een voorlopige berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2021 die zijn ingediend tot en met 31 januari 2022.

  2. Tot en met 1 mei 2022 kan je correcties over 2021 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening. Correcties na 1 mei worden wel geaccepteerd, maar tellen niet meer mee voor de berekening van de diverse tegemoetkomingen.

  3. De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2022, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar.

  4. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald. Dit zal uiterlijk 12 september 2022 zijn.


Comments


bottom of page