top of page

Wijziging belasting- en invorderingsrente


Staatssecretaris Van Rij heeft voorstellen ingediend tot wijziging van de belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2024. Doel hiervan is om de onderlinge verschillen tussen de diverse rentepercentages die de Belastingdienst hanteert te verkleinen.


Andere berekeningswijze

Door een andere berekeningswijze zal de belastingrente voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting en de solidariteitsbijdrage per 1 januari 2024 naar verwachting 10% gaan bedragen. Voor de overige belastingen is dit naar verwachting 7,5%. De invorderingsrente gaat naar verwachting voor alle belastingsoorten 4% bedragen.


Belastingrente

Er wordt belastingrente in rekening gebracht als de Belastingdienst jouw aanslag niet op tijd kan vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je te laat aangifte hebt gedaan of als de uiteindelijke aanslag hoger ligt dan zou volgen uit je aangifte.


Anderzijds vergoedt de Belastingdienst belastingrente als de fiscus bijvoorbeeld zonder reden te lang doet over het opleggen van je belastingaanslag.


Invorderingsrente

Je betaalt invorderingsrente als je na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belasting moet betalen. Dit geldt ook als je uitstel van betaling hebt gekregen. De periode waarover je invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.


Je ontvangt invorderingsrente als de Belastingdienst je niet binnen de daarvoor gestelde termijnen de te veel betaalde belasting terugbetaalt.


Comments


bottom of page