top of page

Wijzigingen wettelijk minimumloon 2024


Per 1 januari 2024 vindt er een grote verandering plaats op het gebied van het wettelijk minimumloon, die voor jou gevolgen kan hebben. De vaste minimum maand-, week- en daglonen worden vervangen voor een minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek.


De invoering van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat het wettelijk minimumloon niet langer vaststaat per dag, week en maand. De omvang van een fulltime dienstverband kan per bedrijf verschillen. In sommige bedrijven is er sprake van een 38-urige of 36-urige werkweek als fulltime dienstverband. In de situatie tot en met 31 december 2023 leidt dit er in de praktijk toe dat de werknemer bij een 40-urige werkweek feitelijk minder verdiende dan bij een 36-urige werkweek. De invoering van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat voor iedere werknemer een uniform minimumuurloon geldt, die is gebaseerd op een voltijdsdienstverband van een 36-urige werkweek.


Loonsverhoging duur wettelijk minimumuurloon

Vanaf 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon afgeleid van een minimummaandloon bij een voltijdsdienstverband van een 36-urige werkweek. Dit kan door de invoering van het wettelijk minimumuurloon binnen jouw bedrijf voor een loonsverhoging zorgen. Het wettelijk minimumuurloon vanaf 1 januari 2024 bedraagt voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 bruto per uur. Afgerond geeft dit een brutomaandloon van € 2.070 gebaseerd op 36 uur per week. Voor bedrijven met een normale werkweek van meer dan 36 uur per week, heeft deze aanpassing een groot effect op het brutoloon.


Als voorbeeld nemen wij een bedrijf waarbij een normale werkweek 40 uur per week bedraagt.


Voorbeeld 1 | Op dit moment is het minimumloon per maand voor een werknemer van 21 jaar en ouder € 1.995 bruto. Omdat de werknemer meer dan 36 uur per week werkt, moet het minimumloon 2024 (die wordt gebaseerd op 36-urige werkweek) omgerekend worden naar 40 uur. Het loon van je werknemer moet dus in 2024 verhoogd worden naar minimaal € 2.300 bruto. Dit is een stijging van € 305 bruto per maand.


Voorbeeld 2 | Maar wat kan dit nog meer voor jouw bedrijf voor gevolgen hebben? Stel: je hebt momenteel een werknemer die bruto € 2.200 per maand verdient op basis van 40 uur per week en 21 jaar of ouder is. Momenteel verdient de werknemer dus meer dan het minimumloon, maar op 1 januari 2024 moet ook deze werknemer minimaal € 2.300 bruto verdienen. Dus ook een stijging van € 100 bruto.


Ben ik als werkgever verplicht de stijging door te voeren?

De stijging in salaris is verplicht, omdat je per gewerkt uur een werknemer van 21 jaar of ouder altijd minimaal € 13,27 per uur moet betalen:

Werkweek

Bruto-uurloon

Brutomaandloon

36 uur

€ 13,27

€ 2.070

37 uur

€ 13,27

€ 2.127

38 uur

€ 13,27

€ 2.185

40 uur

€ 13,27

€ 2.300

Vanaf 1 januari 2024 wordt alleen nog maar het wettelijk minimumuurloon op de loonstrook vermeld en niet meer het minimumloon per maand (zoals dit jaar). Vanaf 1 januari 2024 zijn de bruto minimumuurlonen als volgt vastgesteld:

Leeftijd

Bruto-uurloon

15 jaar

€ 3,98

16 jaar

€ 4,58

17 jaar

€ 5,24

18 jaar

€ 6,64

19 jaar

€ 7,96

20 jaar

€ 10,62

21 jaar en ouder

€ 13,27

Aanpassen brutosalaris

Omdat je wettelijk gezien niet onder het wettelijk minimumloon mag betalen, worden daar waar nodig de uurlonen en dus ook het brutosalaris volgens de nieuwe wet- en regelgeving aangepast.


Comments


bottom of page