top of page

Zonder controle eerdere jaren geen 'nieuw feit'


Als de fiscus een navorderingsaanslag op wil leggen, is daar in de regel een ‘nieuw feit’ voor nodig. Dit is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen, aldus een uitspraak van de rechtbank Breda.


Voortdurende verliezen niet opgemerkt

In de betreffende zaak ging het om een belastingplichtige die naast zijn baan in loondienst een webshop en borduurstudio exploiteerde. Hiermee behaalde hij gedurende veertien jaren alleen maar verliezen. Doordat er positieve inkomsten uit dienstbetrekking tegenover stonden, was het inkomen per saldo toch steeds positief en had de inspecteur de verliezen niet opgemerkt.


Navorderen mogelijk?

De inspecteur merkte de verliezen bij het opleggen van de aanslag over 2016 wel op en liet ze niet in aftrek toe. Ook vorderde hij na over het jaar 2015. Voor de rechter speelde de vraag of dit wel mogelijk was.


Nieuw feit?

Concreet ging het om de vraag of de inspecteur over een ‘nieuw feit’ beschikte. Duidelijk was dat hij de verliezen in eerdere jaren niet had opgemerkt omdat het inkomen per saldo nog positief was geweest. De rechter was van mening dat een nieuw feit ontbrak. De inspecteur had bij het beoordelen van de aangiftes ook aandacht moeten besteden aan eerdere jaren. Nu dit niet was gebeurd, kon dit achteraf niet via een navordering ongedaan gemaakt worden.


Let op! Volgens de uitspraak is ook van belang dat de verliezen wel zouden zijn opgemerkt als de aangiftes uit eerdere jaren wel normaal beoordeeld zouden zijn. In dat geval zou er ook aanleiding zijn geweest nader onderzoek te doen.


Vragen over de mogelijkheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag? Neem dan gerust contact op.


コメント


bottom of page