top of page

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling


Maak je gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, dan moet je zorgen dat jouw administratie hieromtrent op orde is. Anders loop je het risico dat datgene wat je daarin onderbrengt, belast wordt bij je werknemer.


Aanwijzen

Binnen de WKR bestaat de mogelijkheid om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onder te brengen in de vrije ruimte. Dit is belastingvrij zolang het totaal binnen de vrije ruimte blijft. Daarboven ben je als werkgever 80% eindheffing verschuldigd.


Om gebruik te maken van de vrije ruimte moet je desbetreffende vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wel vooraf aanwijzen aan die vrije ruimte.


Let op! Doe je dat niet, dan is jouw werknemer hierover loonheffing verschuldigd.


Vormvrij

Het is niet expliciet vastgelegd hoe je moet aanwijzen aan de vrije ruimte. Zo'n aanwijzing kan bijvoorbeeld blijken uit arbeidsrechtelijke afspraken of uit de vastlegging hiervan in de administratie.


Goedkeuring: aanwijzing in het kalenderjaar

Om discussie te voorkomen over de vraag of aanwijzing vooraf heeft plaatsgevonden, gaat de Belastingdienst ervan uit dat aanwijzing heeft plaatsgevonden als de werkgever de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet bij de werknemer in de loonheffing heeft betrokken.


Let op! Deze zogenaamde goedkeuring voor de aanwijzing geldt alleen gedurende het kalenderjaar. De Belastingdienst gaat er dus in 2022 nog van uit dat bijvoorbeeld vergoedingen die je in 2022 niet bij de werknemers in de loonheffing betrekt, zijn aangewezen aan de vrije ruimte. Heb je deze aanwijzing in 2023 echter nog niet geregeld, dan worden de vergoedingen alsnog in 2022 bij jouw werknemers in de loonheffing betrokken.


Per abuis niet in loonheffing bij werknemer

De goedkeuring geldt niet als uit andere gegevens naar voren komt dat het je bedoeling was om de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling bij de werknemer in de loonheffing te betrekken, maar je dit per abuis niet hebt gedaan. Je kan dan dus niet met terugwerkende kracht alsnog kiezen voor aanwijzing aan de vrije ruimte.


Goedkeuring: gerichte vrijstelling

Voldoet een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling? Dan gaat de Belastingdienst er ook van uit dat aanwijzing aan de vrije ruimte heeft plaatsgevonden.


Tip: om discussie met de Belastingdienst te voorkomen, is het altijd aan te raden om gewoon vooraf aan te wijzen aan de vrije ruimte. Is dat per abuis niet gebeurd, dan kan je je beroepen op de goedkeuringen. Controleer in ieder geval tegen het einde van het kalenderjaar of je aan de aanwijzingsplicht hebt voldaan. Hiermee voorkom je dat je alsnog loonheffing bij je werknemers moet inhouden.Comments


bottom of page