top of page

Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente


De Belastingdienst worstelt met problemen bij het opleggen van aanslagen erf- en schenkbelasting. Dit komt na invoering van een nieuw automatiseringssysteem. De problemen leveren een voordeel op voor de desbetreffende belastingplichtigen.

Geen belastingrente

Bij aanslagen erfbelasting van overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege deze problemen voorlopig geen belastingrente in rekening gebracht, zo schrijft staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel geldt volgens de staatssecretaris 'zo lang als nodig is'.

Aanslagen vertraagd opgelegd

Het opleggen van aanslagen erfbelasting is ook vertraagd. Dit geldt ook voor aanslagen schenkbelasting over schenkingen uit 2017. Wanneer je deze aanslagen krijgt, hangt af van de vraag of je al dan niet om een vrijstelling eigen woning hebt gevraagd. Voor woningen bestaat namelijk onder voorwaarden een extra vrijstelling van € 100.000 in de schenkbelasting. Heb je om een dergelijke vrijstelling gevraagd, dan krijg je een definitieve aanslag uiterlijk in 2021. Heb je niet om de vrijstelling gevraagd, dan krijg je de definitieve aanslag eind 2019.

Je krijgt eerst een voorlopige aanslag schenkbelasting, waarin is uitgegaan van de eigen aangifte.

Online aangifte

De vertraging inzake de schenkbelasting is onder meer veroorzaakt doordat tegenwoordig online aangifte kan worden gedaan. Ook hierbij zijn automatiseringsproblemen opgedoken.

Wil je meer informatie over de verwerking van aanslagen schenk- en erfbelasting, neem dan contact met ons op.

bottom of page