top of page

Aandachtspunten afstandsverkopen en btw


Veel ondernemers die in de EU zijn gevestigd verkopen, bijvoorbeeld via hun webshop, goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten. Dit zijn afnemers zonder btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat. Aangezien deze afnemers geen btw-identificatienummer hebben, kan geen sprake zijn van een intracommunautaire levering en is het 0%-tarief niet van toepassing. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.

BTW en afstandsverkopen

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer zonder btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat, dan moet deze ondernemer in beginsel het btw-tarief van zijn lidstaat in rekening brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat afnemers de goederen gaan kopen bij ondernemers in de EU-lidstaten waar de laagste btw van toepassing is. Om verstoring van concurrentieverhoudingen en een verlegging van handelsstromen te voorkomen, is een regeling getroffen voor verkopen aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat. Dit wordt de ‘regeling voor afstandsverkopen’ genoemd en houdt in dat de plaats van levering is gelegen in de EU-lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt (het bestemmingsland van de goederen). De btw-heffing vindt dus plaats volgens de wetgeving zoals die geldt in de EU-lidstaat van bestemming. De regeling voor afstandsverkopen treedt in werking nadat een bepaald drempelbedrag is overschreden.

Drempelbedragen afstandsverkopen

De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als de vergoedingen, exclusief btw, voor de levering van de goederen naar dezelfde EU-lidstaat in het vorige kalenderjaar of het lopende kalenderjaar het drempelbedrag niet te boven gaan. Dus als in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag voor een bepaalde EU-lidstaat is overschreden, dan geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar geen drempelbedrag. Als de verkopen beneden deze drempelbedragen blijven, is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing. In dat geval vindt btw-heffing plaats in de EU-lidstaat van herkomst. Wordt het drempelbedrag voor het eerst overschreden, dan vinden vanaf dat moment de levering waardoor het drempelbedrag wordt overschreden en de daaropvolgende leveringen niet langer plaats in de EU-lidstaat van herkomst maar in de EU-lidstaat van bestemming.

Drempelbedragen EU-lidstaten 2018

België - EUR 35.000

Bulgarije - BGN 70.000

Cyprus - EUR 35.000

Denemarken - DKK 280.000

Duitsland - EUR 100.000

Estland - EUR 35.151

Finland - EUR 35.000

Frankrijk - EUR 100.000

Griekenland - EUR 35.000

Groot-Brittannië - GBP 70.000

Hongarije - HUF 8.800.000

Ierland - EUR 35.000

Italië - EUR 35.000

Kroatië - HRK 263.000

Letland - EUR 35.000

Litouwen - EUR 35.000

Luxemburg - EUR 100.000

Malta - EUR 35.000

Nederland - EUR 100.000

Oostenrijk - EUR 35.000

Polen - PLN 160.000

Portugal - EUR 35.000

Roemenië - RON 118.000

Slovenië - EUR 35.000

Slowakije - EUR 35.000

Spanje - EUR 35.000

Tsjechië - CZK 1.140.000

Zweden - SEK 320.000

Niet toepassen van drempelbedragen

Toepassing van de verschillende drempelbedragen in de EU kunnen complicaties opleveren. Een ondernemer moet per EU-lidstaat de vergoeding voor de verrichte afstandsverkopen bijhouden. Verder kan de ondernemer zodra hij een drempelbedrag overschrijdt niet meer de btw van zijn vestigingslidstaat in rekening brengen, maar moet hij btw in rekening brengen naar het tarief dat geldt in de EU-lidstaat van bestemming. Om dit te voorkomen kan de ondernemer gebruikmaken van de mogelijkheid om af te zien van toepassing van de voor de verschillende EU-lidstaten geldende drempelbedragen. Alle afstandsverkopen zijn dan belast in de EU-lidstaat van bestemming. De ondernemer kan per EU-lidstaat de keuze maken. De ondernemer kan ervoor kiezen om met betrekking tot de afstandsverkopen naar EU-lidstaten met een lager btw-tarief (bijvoorbeeld Duitsland en Luxemburg) de voor die landen geldende drempelbedragen niet toe te passen, terwijl hij voor de overige EU-lidstaten de drempelbedragen wel toepast. Een verzoek om de toepassing van het drempelbedrag voor één of meer EU-lidstaten achterwege te laten, moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij inwilliging van het verzoek blijft toepassing van de drempelbedragen achterwege gedurende een periode van ten minste twee kalenderjaren.

Monsterboetes België

De Belgische Belastingdienst legt hoge boetes op wanneer een onderneming in een andere EU-land de regeling afstandsverkopen niet toepast terwijl dat wel moet. Nederlandse ondernemers gaan nogal eens de mist in omdat zij niet bewust zijn van het overschrijven van de drempel. Die is namelijk bij verkopen aan particulieren en andere afnemers zonder btw-nummer die in België gevestigd zijn € 35.000, en niet € 100.000 zoals door Nederland wordt toegepast. Let daarom bij verkopen aan België goed op of en wanneer de drempel van € 35.000 overschreden wordt. Dit speelt bijvoorbeeld bij sommige ondernemers die via Bol.com goederen aanbieden. Bij overschrijding van de drempel is van belang dat Belgische btw wordt berekend en in België btw-aangifte wordt gedaan en afgedragen.

Mini One-Stop Shop

Binnen de EU is het Mini One-Stop Shop (MOSS) geïntroduceerd, waarbij ondernemers zich niet in ieder land voor de btw hoeven te registreren wanneer zij aan particulieren digitale diensten in andere lidstaten leveren. De verschuldigde btw kan met het MOSS-systeem via één EU-lidstaat worden aangegeven. De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om het MOSS-systeem uit te breiden, zodat ook bij afstandsverkopen van het MOSS gebruik kan worden gemaakt. Voor de ondernemer is dit een lastenverlichting. Een ondernemer hoeft zich dan niet meer in iedere lidstaat van de EU de registreren wanneer hij daar goederen levert. In 2021 moet een Europees BTW systeem zijn ingevoerd.

Conclusie

Het is van belang dat ondernemers en accountmanagers zich bewust zijn van de drempelbedragen in de EU-lidstaten wanneer ze goederen verkopen aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer. Wanneer het drempelbedrag wordt overschreden moet de ondernemer het btw-tarief uit het lidstaat van de afnemer toepassen.

Bron: www.btwadvies.com

bottom of page