top of page

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag


De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraag je vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkom je straks een forse afrekening.

Wanneer belastingrente?

Je betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Je betaalt rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Wanneer geen belastingrente?

  • Je betaalt geen belastingrente als je vennootschapsbelastingplichtig bent en vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en de Belastingdienst de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overneemt. Ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting dan is deze datum 1 mei.

  • Je betaalt ook geen belastingrente als je vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de voorlopige aanslag in overeenstemming met de aangifte wordt opgelegd.

Voorkom belastingrente

Je kunt belastingrente in ieder geval voor een belangrijk deel of volledig voorkomen door bij een hoge winst vóór 1 mei alvast een voorlopige aanslag in te dienen, waarin je hiermee rekening houdt.

Wij verzorgen graag jouw voorlopige aanslag. Neem hiervoor contact met ons op.

bottom of page