top of page

Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?


Horecaondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst en Energielijst, die eerder zijn gepubliceerd.

Milieu- en Energielijst

Jaarlijks worden een nieuwe Milieulijst en Energielijst gepubliceerd. Investeringen in bedrijfsmiddelen op deze lijsten kunnen rekenen op een fiscale tegemoetkoming. Die bestaat uit een extra afschrijving op de aanschafprijs.

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

De milieu-investeringsaftrek bedraagt in 2019 36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Daarnaast kan je sommige van deze bedrijfsmiddelen tot 75% willekeurig afschrijven via de Vamil.

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek bedraagt in 2019 45%.

Let op! Als een bedrijfsmiddel op beide lijsten voorkomt, kan je niet zowel de milieu-investeringsaftrek krijgen als de energie-investeringsaftrek. Je moet kiezen en zal dat vanwege het hogere percentage voor de energie-investeringsaftrek doen.

Wijzigingen

Beide lijsten zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Kijk, voordat je investeert, dus goed of het bedrijfsmiddel nog op de lijst voorkomt en of de eisen voor het verkrijgen van de extra aftrek wellicht gewijzigd zijn.

Voorbeeld: voor een verwerkingsinstallatie voor keukenafval in de horeca krijg je dit jaar 27% milieu-investeringsaftrek en Vamil. De eisen voor de betreffende installaties zijn echter gewijzigd, dus is het van belang na te gaan of een aan te schaffen installatie aan de nieuwe eisen voldoet.

Aanmelden

Je moet de investering waarvoor je de milieu-investeringsaftrek, Vamil of de energie-investeringsaftrek wilt krijgen, aanmelden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, via rvo.nl. Dit moet binnen drie maanden na je investering.

Let op! Zodra je de juridische verplichting van de aankoop bent aangegaan, begint deze termijn te lopen. Dit is meestal het sluiten van een koopovereenkomst of akkoord gaan met een offerte.

bottom of page