top of page

Advieswijzer | Zonnepanelen op je woning 2019


Als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op je woning, kan je de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt op de aankoop en op het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat je de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op je woning kunt terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij deze dienst. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Let op! Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kan je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.

Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je kan je eenvoudig als ondernemer aanmelden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Je kunt dit formulier downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst geen vragen heeft, ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug. De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koop je in 2019 dus zonnepanelen, dan moet je de btw vóór 1 juli 2020 terugvragen. Voor zonnepanelen die vóór 2019 zijn aangeschaft, is overgangsrecht gemaakt. De btw op deze zonepanelen kan tot 1 juli 2019 worden teruggevraagd.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan je energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van je energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.

Tip: als je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Voor beide meters geldt een vergoeding.

Let op! De salderingsregeling zal vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd, wat betekent dat particulieren een deel van de energiebelasting niet meer terug krijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zal je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je teruglevert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van de teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, kan je niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kan je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op de btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting, maar exclusief btw die je voor stroom aan de energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de btw-correctie ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen:

Opwekvermogen in Forfait niet-geïntegreerde Forfait geïntegreerde Wattpiek per jaar zonnepanelen zonnepanelen

0 - 1000 € 20 € 5

1001 - 2000 € 40 € 10

2001 - 3000 € 60 € 20

3001 - 4000 € 80 € 30

4001 - 5000 € 100 € 40

5001 - 6000 € 120 € 50

6001 - 7000 € 140 € 60

7001 - 8000 € 160 € 70

8001 - 9000 € 180 € 80

9001 - 10.000 € 200 € 90

Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van jouw zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op! Als je gebruik maakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan je energieleverancier.

Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Geen forfaits?

Wil je geen gebruik maken van de forfaits, dan moet je zelf vaststellen hoeveel stroom je teruglevert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. De energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met de teruglevering. Daarnaast moet je over de teruglevering btw in rekening brengen aan je energieleverancier.

Verzoek administratieve ontheffing

Voor de jaren na het jaar van aanschaf kan je verzoeken om administratieve ontheffing op het moment dat je per saldo niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Doe dit zo snel mogelijk, dan hoef je in het jaar daarop niet langer btw af te dragen en aangifte te doen. Dit betekent echter ook dat je vanaf dat moment geen recht meer hebt op btw-aftrek.

Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan de administratieve ontheffing met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment waarop het verzoek is ingediend. Je hoeft dan dus niet te wachten tot het volgende jaar. Overleg met één van onze adviseur of je voldoet aan de voorwaarden.

Wijziging per 2020

Vanaf 2020 gaat dit systeem wijzigen. Het gaat er niet langer om of je niet meer dan € 1.345 aan btw hoeft af te dragen, maar of de omzet exclusief btw minder dan € 20.000 per jaar bedraagt. Is dit het geval, dan hoef je geen btw in rekening te brengen, kan je geen btw meer aftrekken en hoef je geen btw- aangifte te doen. Je moet wel de omzet bijhouden. Was je al ontheven van je administratieve verplichtingen, dan gaat de Belastingdienst er automatisch van uit dat je gebruik maakt van de nieuwe regeling. Je krijgt hierover dan in de loop van 2019 een brief, waarin je ook kunt aangeven dat je geen gebruik wil maken van de nieuwe regeling. Was je niet ontheven van de administratieve verplichtingen, dan moet je je voor de nieuwe regeling aanmelden vóór 20 november 2019. Als je je aanmeldt, geldt de nieuwe regeling voor minstens drie jaar.

Tip: voor degenen die onder de nieuwe regeling zonnepanelen aanschaffen, zal het waarschijnlijk het voordeligst zijn als men in het jaar van aanschaf nog niet voor de nieuwe regeling opteert, aangezien men dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen ook niet kan terugkrijgen. Na drie jaar kan men dan alsnog voor de nieuwe regeling kiezen.

Teruggave btw op deel van woning?

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op je woning wordt een deel van het pand (het dak) zakelijk gebruikt. De rechter heeft beslist dat daarom ook de btw die drukt op dit deel van het pand kan worden afgetrokken. Deze uitspraak had betrekking op geïntegreerde zonnepanelen, een andere op niet-geïntegreerde zonnepanelen. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraken ook in hoger beroep en cassatie in stand blijven. Je kan daarom in soortgelijke situaties het beste je rechten veiligstellen door de aftrek ook te claimen. Wijst de fiscus dit af, ga dan in bezwaar en beroep.

WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van het pand toeneemt. Dit betekent onder meer dat je als eigenaar een hogere aanslag OZB krijgt en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.

Tot slot

Als particulier kan je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op je woning terugvragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Wil je meer weten? Laat het ons weten.

bottom of page