top of page

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties bij overlijden


Prinsjesdag | Sinds 2004 kennen we de bijleenregeling. In het kort komt deze erop neer dat wanneer jouw oude woning meer opbrengt dan het bedrag waarvoor deze is gefinancierd, het bedrag daarboven op de lening voor de nieuwe woning in mindering moet worden gebracht.


De nieuwe eigenwoningschuld (EWS) valt daardoor lager uit. Deze winst wordt ook wel omschreven als de eigenwoningreserve (EWR). Vanaf 2013 moet je een lening voor de eigen woning binnen 30 jaar aflossen om in aanmerking te komen voor renteaftrek. Of je hieraan voldoet, wordt bepaald aan de hand van de aflossingsstand. De beoordeling van de EWR en EWS wordt gewijzigd in gevallen waarbij een fiscaal partnerschap is aangegaan. Hierdoor worden deze schulden voortaan rechtvaardiger behandeld.


De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:


  1. Alleen wanneer in algemene gemeenschap van goederen wordt gehuwd, gaat een EWR en de aflossingsstand van de andere partner voor de helft over op de echtgenoot.

  2. In situaties waarin niet in algemene gemeenschap van goederen is gehuwd, staat het de andere partner vrij de onbenutte ruimte EWR te benutten, zolang de partners gezamenlijk voldoende vermogen hebben ingebracht.

  3. De EWR en de aflossingsstand gaan bij overlijden niet over op de andere partner.


Voorbeeld | A en B zijn ongehuwd en kopen een woning van € 340.000 en gaan hiervoor een hypotheek aan van € 300.000. Zij financieren € 40.000 uit het vermogen van A dat hij heeft verdiend met de verkoop van zijn vorige woning.


Tot en met 2021:

Aandeel van A in de hypotheek: € 150.000

Aandeel van A in de woning: € 170.000

Huidige eigenwoningreserve A: € 40.000 -/-

Maximale eigenwoningschuld A: € 130.000 -/-

Aandeel waarover geen renteaftrek bestaat: € 20.000


Maximale EWS van B: € 170.000

Hypotheek van B: € 150.000 -/-

Niet benutte ruimte eigenwoningschuld: € 20.000


Vanaf 2022:

Bij aankoop van de woning mag A ook de ruimte van B benutten, waardoor renteaftrek over de gehele eigenwoningschuld (€ 300.000) is toegestaan.

Comments


bottom of page