top of page

Aanpassing groottecriteria van je onderneming


De groottecriteria die bepalen of jouw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast.


Drempelbedragen

De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. Brussel verhoogt nu, conform eerdere voorstellen, de bedragen van de criteria balanstotaal en omzet met zo’n 25 procent.


De huidige en bijgestelde drempels (voor 25% inflatie en afgerond naar boven) worden:

Balans

Netto-omzet

Micro

Huidig

350.000

700.000

Bijgesteld

450.000

900.000

Toename

28,6%

28,6%

Klein (onderkant)

Huidig

4.000.000

8.000.000

Bijgesteld

5.000.000

10.000.000

Toename

25%

25%

Klein (bovenkant)

Huidig

6.000.000

12.000.000

Bijgesteld

7.500.000

15.000.000

Toename

25%

25%

Middelgroot/

groot

Huidig

20.000.000

40.000.000

Bijgesteld

25.000.000

50.000.000

Toename

25%

25%

Bron: Europese Commissie (DG FISMA)


Ben je controleplichtig?

De drempelbedragen bepalen onder andere of jouw onderneming controleplichtig is. Op dit moment krijgen ondernemingen te maken met de controleplicht van de jaarrekening als zij twee achtereenvolgende boekjaren voldoen aan twee van de drie criteria:

  • het balanstotaal kent een waarde van minimaal € 6.000.000;

  • de omzet bedraagt minimaal € 12.000.000;

  • er zijn minimaal 50 werknemers in dienst.

Door de verhoging van de eerste twee criteria zullen minder ondernemingen controleplichtig worden. Ook hoeven minder ondernemingen te voldoen aan de vereisten op het gebied van duurzaamheidsrapportage (CSRD). Volgens de Europese Commissie wordt hierdoor een deel van de regeldruk bij mkb-ondernemingen weggenomen.


Ingangsdatum boekjaar 2024 of 2023?

Alle lidstaten van de EU moeten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 toepassen. De Nederlandse overheid heeft de mogelijkheid om deze nieuwe drempelbedragen met een vervroegde toepassing voor boekjaar 2023 al te laten gaan. Het is nog niet duidelijk of de overheid hiervoor kiest.


Comments


bottom of page