top of page

Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger


Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Dit vaste bedrag is voor dit jaar fors verhoogd van € 41,50 naar € 45,00 per dag.


Voorwaarden aftrek

De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De rit duurt langer dan 24 uur.

  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.

  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in het jaar.

  • Het aantal gereden dagen moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld met facturen en tachograafschijven.

  • De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.

  • Je geeft de winst aan in de aangifte inkomstenbelasting.

Let op! Je mag ieder jaar opnieuw beslissen of je de regeling van het vaste bedrag gebruikt. Als je gebruikmaakt van de regeling, hoef je de verblijfkosten niet aan te tonen.


Ritten korter dan 24 uur

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de ondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur.


Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen, eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft.

  • Het traject van elke rit bevindt zich in zijn geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de ondernemer.

Tip: je hoeft de regeling niet toe te passen als de kosten hoger zijn. In dat geval moet je deze kosten dan wel kunnen aantonen. Bewaar dan met name facturen.


Let op! Bovenstaande regeling geldt alleen voor ondernemers waarvan de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. Eigen rijders met een bv kunnen hun verblijfkosten onbelast door de bv laten vergoeden volgens de regels die gelden voor werknemers.


Comments


bottom of page