top of page

Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan?


Je vraagt een betaalrekening aan bij een bank, maar de bank weigert deze voor je te openen. Welke mogelijkheden heb je dan nog?


Witwassen en terrorismefinanciering

Als je een betaalrekening wil openen, dan kan een bank de aanvraag afwijzen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zij kunnen je aanvraag afwijzen als ze het risico op misbruik van de rekening te groot vinden en niet de juiste maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen.


Bij ondernemers spelen daarnaast ook commerciële belangen. De bank kan om commerciële redenen besluiten om de aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat je niet past binnen het profiel en de doelstellingen van de bank.


Consument

Na een afwijzing heb je als consument nog een aantal mogelijkheden:

  1. Je probeert bij een andere bank een betaalrekening te openen.

  2. Als dat niet lukt, kan je bij ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS een basisbetaalrekening voor persoonlijke bankzaken aanvragen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Als je niet aan die voorwaarden voldoet, kan de bank deze aanvraag ook weigeren.

  3. Als je ook geen basisbetaalrekening kan openen, kan je als laatste nog een aanvraag indienen voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening. Bij zo’n rekening kan de bank je wel verplichten de aanvraag samen met een erkende hulpverleningsorganisatie te doen en de rekening door zo’n organisatie te laten beheren.

Let op! Ook een basisbetaalrekening kent een aantal beperkingen ten opzichte van een gewone betaalrekening. Je kan hierop namelijk niet roodstaan, je kan geen creditcard gebruiken en je kan geen spaarrekening openen.


Tip: in principe moet elke consument een betaalrekening kunnen openen. Als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen, kan je een klacht indienen bij de bank. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kan je meestal een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wil je weten of dat mogelijk is? Doe dan de sneltest. Je kan ook naar de rechter.


Zakelijke betaalrekening

Na een afwijzing heb je als ondernemer minder mogelijkheden. Je kan bij een andere bank nog proberen een betaalrekening te openen. Lukt dat niet, dan kan je nog een klacht indienen bij de bank als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen. Hiervoor kan je ook naar de rechter.


Overleg Ministerie

In principe moet elke ondernemer een betaalrekening kunnen openen. Het Ministerie van Financiën erkent dat dit voor sommige sectoren moeilijk is. Zij ontvangen signalen dat onder andere autohandelaren, verenigingen en stichtingen, en sekswerkers vaak geen betaalrekening kunnen openen.


Het Ministerie van Financiën roept daarom op om je bij de brancheorganisatie te melden als je moeilijkheden hebt om een betaalrekening te openen. Het ministerie is in gesprek met de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging voor Banken en verschillende brancheorganisaties over deze problematiek en over de wijze waarop dit opgelost kan worden. Voor een aantal sectoren is dit al in kaart gebracht.


Tip: minister Kaag heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om in overleg met de banken een voorstel te doen voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten.


Comments


bottom of page