top of page

Bereid je voor op de Brexit


De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.


Na de overgangsperiode komen er veranderingen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie. Als het VK en de Europese Unie geen afspraken met elkaar kunnen maken, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het schadelijkste economische scenario.


Wat kan je doen?

Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om je bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Bijvoorbeeld:


  • Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van de invoer van of uitvoer naar het VK.

  • Mogelijk krijg je te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.

  • De EU en het VK willen weliswaar importheffingen voorkomen, maar het is niet zeker of dit straks gaat lukken.

  • Vervoersafspraken zullen opnieuw moeten worden beoordeeld: bijvoorbeeld, wie gaat invoeren en voor wiens rekening zijn deze kosten en (invoer-)heffingen.

  • Voor de btw-administratie verandert het nodige. Had je eerst te maken met de regels voor intracommunautaire regels, straks is mogelijk sprake van in- en uitvoer die gepaard gaan met andere factuur- en aangifteverplichtingen. Dit geldt zowel voor B-2-B als voor B-2-C-transacties. Laat je door ons gerust informeren!

  • Als je vanuit het VK invoert in Nederland, maak dan gebruik van de zogenaamde btw-verleggingsregeling bij invoer. Vraag daarvoor een vergunning aan bij de Belastingdienst.


Tip: wat zijn voor de gevolgen van de Brexit voor jouw bedrijf? Doe de Brexit Impact Scan en ga naar het Brexit Loket.


Comments


bottom of page