top of page

Betaal hypotheekrente vooruit


Valt jouw inkomen in 2021 in een lager tarief dan in 2020 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2020 de hypotheekrente vooruit te betalen. De hypotheekrente wordt in 2020 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en het box 3-vermogen zal per 1 januari 2021 lager zijn.


Let op! Je mag maximaal de in 2020 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2021 in 2020 in aftrek brengen.


Let op! Trek je de hypotheekrente in 2020 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaal je in ieder geval een voordeel van 3%-punt. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2021 namelijk verder verlaagd van 46 naar 43%. De aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten zal worden afgebouwd naar 37,05% in 2023. Ook het tarief van de 1e schijf daalt in 2021, namelijk van 37,35% naar 37,1%.


Comments


bottom of page