top of page

Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast


Bezit je een verhuurde woning? Of erf of krijg je een verhuurde woning geschonken? Dan betaal je vanaf 2023 meer belasting. Dit komt omdat het kabinet de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen volgend jaar sterk wil verhogen.


Leegwaarderatio

De leegwaarderatio houdt rekening met de verhuurde staat van een woning. In de regel heeft een verhuurde woning namelijk minder marktwaarde dan een woning in vrij opleverbare staat. Door de WOZ-waarde van een woning te verminderen met de korting vanwege de verhuurde staat, resulteert de leegwaarderatio. Deze leegwaarderatio geldt bij de bepaling van de waarde van de verhuurde woning in box 3 in de inkomstenbelasting en bij erven en schenken in de schenk- en erfbelasting. De leegwaarderatio – en daarmee de waarde van de verhuurde woning voor deze belastingen – wordt volgend jaar fors hoger.


Korting afhankelijk van huur

De hoogte van de leegwaarderatio is afhankelijk van de hoogte van de huuropbrengst. Hoe hoger de huuropbrengst, des te minder korting geldt op de WOZ-waarde. Die korting gaat per 2023 over de hele linie fors dalen, waardoor de leegwaarderatio flink stijgt. Hierdoor stijgt dus ook de waarde van de verhuurde woning in box 3 en bij erven en schenken.


Verhouding jaarlijkse Huidige leeg- Nieuwe leeg-

huurprijs tot WOZ-waarde waarderatio waarderatio

Meer dan Maar niet meer dan

0% 1% 45% 73%

1% 2% 51% 79%

2% 3% 56% 84%

3% 4% 62% 90%

4% 5% 67% 95%

5% 6% 73% 100%

6% 7% 78% 100%

7% - 85% 100%


Voorbeeld | Een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 en een huur van € 12.000 per jaar, kent een verhouding jaarlijkse huurprijs tot WOZ-waarde van 4% en nu een leegwaarderatio van 62%. In de kabinetsplannen wordt dit verhoogd naar 90%, zodat nog slechts een korting van 10% resteert. Dit betekent dat voor de waarde van de woning vanaf 2023 wordt uitgegaan van € 300.000 x 90% = € 270.000, terwijl nu nog wordt uitgegaan van € 300.000 x 62% = € 186.000.


Geen korting meer bij tijdelijke verhuur en verwante personen

Op dit moment is de leegwaarderatio van toepassing op alle verhuurde woning waarvoor wettelijke huurbescherming geldt. Dit gaat per 2023 veranderen. Bij tijdelijke verhuur en bij verhuur aan een verwante persoon, geldt in de voorstellen geen korting meer op de WOZ-waarde. Je moet voor de waardebepaling dan dus uitgaan van de volle WOZ-waarde.


Let op! Voor verhuur van woningen wordt een contract tot twee jaar in de voorstellen aangemerkt als tijdelijk en voor verhuur van een kamer een contract tot vijf jaar.


Woning in box 3

Als je een verhuurde woning bezit, wordt deze belast in box 3. De woning wordt gerekend tot de beleggingen. Dit betekent dat volgens de voorstellen gerekend wordt met een fictief rendement van 5,53%. Hierover betaal je in 2022 nog 31% belasting in box 3. Volgens de plannen van het kabinet wordt dit volgend jaar 32%.


Let op! Het plan om de leegwaarderatio te verhogen en de plannen voor box 3 moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.


Comments


bottom of page