top of page

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden


De Belastingdienst houdt bezwaren box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Ook worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arrest van de Hoge Raad over box 3.


Aanhouden tot arresten Hoge Raad

Op dit moment lopen er meerdere procedures bij de Hoge Raad. Centrale vraag in deze procedures is of het rechtsherstel box 3 in lijn is met het Kerstarrest. De Belastingdienst houdt de bezwaren box 3 nu aan en legt geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen op om te voorkomen dat iedere belastingplichtige met box 3-inkomen zelf moet procederen. Na de arresten van de Hoge Raad handelt de Belastingdienst dit verder af.


Let op: er zijn uitzonderingen

Bestaat jouw box 3-inkomen alleen uit bank- en spaartegoeden, dan houdt de Belastingdienst je definitieve aanslag of bezwaar niet aan. Het forfaitair rendement over bank- en spaartegoeden is immers (nagenoeg) gelijk aan het werkelijk genoten rendement. De vraag of het rechtsherstel box 3 in lijn is met het Kerstarrest speelt in zulke gevallen daarom niet.


Definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-inkomen voor de jaren tot en met 2020 worden niet aangehouden. De Belastingdienst legt voor die jaren dus wel definitieve aanslagen op, ook als daar box 3-inkomen in opgenomen is.


Als je de Belastingdienst in gebreke stelt vanwege overschrijding van de wettelijke termijn waarbinnen hij normaal moet beslissen op je bezwaar, wordt het bezwaar ook niet aangehouden. Het wordt dan afgehandeld in lijn met de wet rechtsherstel box 3. Dit betekent waarschijnlijk dat jouw bezwaar wordt afgewezen. Je moet dan zelf in beroep bij de rechtbank om je rechten veilig te stellen.


Tip: het advies is daarom om de Belastingdienst niet in gebreke te stellen.


Rechtspositie blijft gelijk

Jouw rechtspositie blijft door het aanhouden van de bezwaren gelijk. Als je het niet eens bent met de afhandeling na de arresten van de Hoge Raad, kan je alsnog in beroep bij de rechtbank. Dat geldt ook voor het aanhouden van de definitieve aanslag. Ben je het daar straks niet mee eens, dan kan je bezwaar maken en daarna in beroep.


Voorlopige aanslagen

De Belastingdienst legt wel voorlopige aanslagen met box 3-inkomen op. Dit betreft zowel voorlopige aanslagen waaruit een teruggaaf volgt, als voorlopige aanslagen waaruit een te betalen bedrag volgt.


Let op! Als je een verzoek doet tot herziening van de voorlopige aanslag of als je in bezwaar komt tegen een afwijzing van zo’n verzoek, dan houdt de Belastingdienst dit aan totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.


Wel in bezwaar tegen definitieve aanslag!

Ontvang je een definitieve aanslag met box 3-inkomen, bijvoorbeeld over het belastingjaar 2020? Dan kan je niet afwachten, maar moet je in bezwaar om jouw rechten veilig te stellen. Dit bezwaar zal de Belastingdienst vervolgens aanhouden in afwachting van de arresten van de Hoge Raad.


Let op! Het is nog onbekend wanneer de Hoge Raad uitspaak doet. Uiteraard houden wij je op de hoogte.


Vragen?

Heb je vragen over jouw eigen specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page