top of page

Bonus of dertiende maand?


Het einde van het jaar nadert, dus zal ongeveer bekend zijn of je dit jaar binnen de werkkostenregeling nog vrije ruimte overhoudt. Zo ja, dan is het wellicht een optie om die in te zetten voor een leuke bonus. Waar moet je dan op letten?

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling, de WKR, zijn allerlei zaken belastingvrij aan je personeel te vergoeden of te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het kerstpakket. Dit kan tot aan het bedrag van de vrije ruimte. Ga je daar overheen, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere.

Vrije ruimte

De ruimte bedraagt dit jaar 3% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Bedraagt de loonsom bijvoorbeeld € 500.000, dan is de omvang van de vrije ruimte dus € 400.000 x 3% + € 100.000 x 1,18% = € 12.000 + € 1.180 = € 13.180.

Overschot vrije ruimte

Stel dat je via de werkkostenregeling dit jaar al € 10.000 hebt uitgegeven aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Volgens bovenstaand voorbeeld kan je dan nog € 3.180 uitgeven, bijvoorbeeld aan bonussen. Zo lang je binnen de nog resterende vrije ruimte van € 3.180 blijft, is deze belastingvrij én betaal je daar als werkgever ook geen belasting over.

Let op! Deze bonus mag, samen met de andere vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte, niet ongebruikelijk hoog zijn. Is het bedrag van vergoedingen en verstrekkingen samen met de bonus niet hoger dan € 2.400? Dan zal de Belastingdienst de gebruikelijkheid niet toetsen. Bij hogere bedragen zal je, in een discussie met de Belastingdienst, het tegenbewijs moeten leveren dat 70% van vergelijkbare bedrijven een soortgelijke bonus kennen.

Ook voor dga en partner?

Heb je een bv waarin je werkt, dan ben je werknemer voor de loonheffing en kan je dus ook van de vrije ruimte profiteren. Dat geldt ook voor je partner als hij of zij ook op de loonlijst van de bv staat.

Geen ruimte meer in de WKR?

Heb je geen vrije ruimte meer over, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het bedrag dat je boven de vrije ruimte uitkeert. Je kan er dan ook voor kiezen om bijvoorbeeld een dertiende maand bruto uit te betalen. Jouw werknemer betaalt er dan loonheffing over. Hiervoor hanteer je als werkgever een aparte loonbelastingtabel, de tabel bijzondere beloningen.

Extra belast?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat hierdoor dit soort beloningen extra belast wordt. Een bijzondere beloning, zoals een 13e maand, bonus of winstuitkering, wordt niet belast tegen een extra hoog tarief. Wel is het zo dat bij het berekenen van de te betalen belasting over dit extra brutobedrag geen rekening meer gehouden wordt met heffingskortingen. Die zijn namelijk al verrekend met het normale salaris. Door aftrek van de heffingskortingen betaalt een werknemer over een lager brutoloon belasting, terwijl een extra beloning zoals een bonus in het geheel belast is. Hierdoor betaalt een werknemer meestal meer loonheffing over een bonus of 13e maand in vergelijking met zijn normale salaris.

Let op! Eerder is bepaald dat als je tijdens de coronacrisis uitstel van betaling gekregen voor belastingschulden en je deze aflost via een betalingsregeling, je je als directie geen bonus mag geven. Omdat er geen uitsluitsel over is dat dit niet meer geldt, adviseren wij dit dus ook niet te doen.


Comments


bottom of page