top of page

Btw-belaste levering onroerende zaak in 2020? Let op btw-verklaring!

Bijgewerkt op: 24 feb. 2022


Kocht je in 2020 onroerende zaken en heb je daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.


Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld

De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop.


Let op! De levering van een onroerende zaak is nooit btw-vrijgesteld en dus wel belast met btw als de levering plaatsvindt uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikname van de onroerende zaak of als er sprake is van levering van een bouwterrein. Voor deze levering is geen keuze mogelijk en geldt ook de verplichte verklaring van de koper niet.


Kiezen voor btw-belaste levering onroerende zaak

Als in principe sprake is van een btw-vrijgestelde levering, kan de verkoper van de onroerende zaak het terugbetalen van btw gelukkig voorkomen door gezamenlijk met de koper te kiezen voor een btw-belaste levering van de onroerende zaak. Deze keuze is mogelijk als de koper de onroerende zaak zowel in het jaar van aankoop als in het daaropvolgende jaar voor 90% of meer gaat gebruiken voor btw-belaste handelingen.


Tip: voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm. Denk hierbij aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven.


Btw-verklaring in jaar 3

Om te controleren of de levering van de onroerende zaak terecht btw-belast geleverd is, moet de koper uiterlijk binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering schriftelijk verklaren of hij aan de 90%-norm (of in voorkomende gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Deze schriftelijke verklaring moet de koper zowel aan de verkoper als aan de Belastingdienst verstrekken.


Let op! Kopers die in 2020 onroerend zaken kochten en daarbij samen met de verkoper kozen om dit met btw te belasten, moeten dus uiterlijk 28 januari 2022 zo’n schriftelijke verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.


Tip: is het boekjaar van de koper niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van het boekjaar van de koper plaatsvinden.


Comments


bottom of page