top of page

Check op aftrek lijfrente 2018


De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt gevraagd, als van de bank of verzekeraar geen informatie is verkregen over gestorte premies of bedragen. In dat geval is de aftrek mogelijk onterecht en dient dit gecorrigeerd te worden.


Wanneer geen aftrek?

In de brief geeft de fiscus aan wanneer aftrek niet mogelijk is. Dit is onder meer het geval als er sprake is van een kapitaalverzekering, bij een netto lijfrente of wanneer het gaat om zelf betaalde ANW-premies.


Check bij verzekeraar of bank

Belastingplichtigen wordt geadviseerd bij hun bank of verzekeraar na te gaan of de premie al dan niet aftrekbaar is. Is deze niet aftrekbaar, dan kan men dit in de aangifte verbeteren. Blijkt de premie wel aftrekbaar te zijn, dan verzoekt men de polis met bijbehorende voorwaarden en de betalingsbewijzen van de premies of stortingen op te sturen.


Heb je deze brief ontvangen? Neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page